Благодарные молитвы Богу

На данной странице вы найдете детальное описание: благодарные молитвы богу - подобранную специально для Вас!

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

(заглавия молитв не читаются):

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Отношения человека и Бога не могут обходиться без благодарности — человек ничем не способен воздать Творцу за все, что получает. Бесценный дар жизни, возможность любоваться этим миром, любить, растить детей — все это незаслуженный дар! Поэтому каждый должен произносить молитву благодарности Богу за все.

Кроме Господа, у верующего имеется еще один покровитель — это Ангел-хранитель. Каждый день верующие просят его о том, чтобы наставил на пусть истинный, не дал согрешить, сохранил во время путешествий и неприятностей. Молитвы благодарности Ангелу-хранителю тоже не будут лишними. Произносить их можно в любое время.
 • По окончании любого дела.
 • После возвращения домой с работы.
 • После удачного путешествия.
 • Когда наступило выздоровление после болезни.

Некоторые события кажутся обыденными и не очень важными. Но ни одно дело человек не смог бы довести до конца, если бы не жизненная сила, данная Богом. Даже травинка не вырастет без Его благословения, что уж говорить о творчестве, важных общественных делах. Поэтому надо обязательно найти несколько секунд и помолиться: «Слава Тебе, Господи!» На это всегда будет время.

Обязательно благодарить Создателя и Ангела-хранителя, когда приходит на ум добрая мысль. После посещения храма, участия в Литургии — надо читать специальные благодарственные молитвы Богу и Ангелу хранителю. Многие забывают о них, только переступив порог церкви, погружаются с головой в обычную суету. Так нельзя, надо сохранить сознание того, что земная жизнь — не главное, что у нас есть. Впереди — вечность, ради которой верующие стараются бороться с грехами.

Читайте так же:  Молитва о замужестве и любви

Молитвы могут произноситься в свободной форме — ведь только человек сам знает, чего ему стоили испытания, о чем он просил и что сбылось. Желательно зайти в храм, поставить свечу к образу Спасителя, прочитать любую молитву — можно кратко (Слава… И ныне…) или Великое славословие. Это очень древнее песнопение, которое специально составлено для того, чтобы превозносить, благодарить Бога и поклоняться Ему.

Здесь кратко показано, как человек получает от Христа самый великий дар — спасение своей души. Постепенно открываясь благодати Божией, верующий в конце выражает надежду на то, что увидит божественный свет, который прогонит всю черноту из его души. Только тот, кто стремится к совершенству, осознает всю необходимость благодарности, точней — она для него становится уже желанным состоянием, ведь именно этим праведники занимаются в раю, славословят Бога.

«Господи, я благодарю Тебя, за то, что Ты наполняешь мою душу Светом, за то, что моя жизнь прекрасна и счастлива, за то, что огонь озарения и милосердия струится в сердце мое. Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за то, что Ты помогаешь реализовать в моей жизни все мои внутренние накопления, помогаешь мне выполнить мое предназначение и жизненную программу этого воплощения.

Я благодарю и славлю Тебя, Господи, за то, что мой дом ежесекундно наполняется Твоим Светом, Твоей любовью; за то, что в нем царит мир, покой и любовь между всеми моими родными; за то, что в нем прекрасно и хорошо моим друзьям — Духам Света, которые любят посещать его, принося в него свой свет и счастье; за то, что в этот дом приходит много замечательных людей, наполненных тонким юмором, силой и оптимизмом, с которыми мы вместе проводим светлые и радостные встречи-алтари во имя Твое и во благо всех людей на Земле!

Я благодарю Тебя за то, что все люди на Земле счастливы, так же как и я счастлив; за то, что прямо сейчас в этой молитве я могу послать Луч Любви всем живым существам нашей планеты, и, воистину, я посылаю его и радуюсь вместе с ними их счастью, так же как и они вместе со мной радуются моему просветлению.

Я благодарю и славлю Тебя, Единый Господь, за то, что наша планета наполняется огненными потоками мудрости, силы, любви и успешно проходит свое Преображение и Вознесение в Свет.
Господи, я соединяю все прекрасные мечты человечества и реализую их здесь, сейчас в моем сердце.

И наполняюсь восторгом этого чудесного Таинства Претворения, вдыхаю его аромат и отдаю всей планете. И каждая травка, каждый стебелек, каждая букашка, птичка, животное, человек, ангел, элементал улыбается мне в ответ и благодарит, и славит вместе со мной Тебя, Господи, создавшего Рай на Земле. Аминь».

Очень хорошо, когда у верующего возникает желание прочитать молитву благодарности. Для этой цели прекрасно подойдет любой псалом, который воздает хвалу Господу: 33, 65, 102, 103, 116, 150. Взять можно на выбор и прочесть. Идущие от сердца слова — это прекрасно, но есть признанные шедевры религиозной поэзии, вряд ли кому-то удастся выразить всю глубину чувств лучше, чем это сделал царь Давид.

К тому же, чтение Священного Писания очень полезно для души, так что читающий достигает сразу нескольких целей — ведет общение с Господом, обучает свою душу, воспитывает разум.

Во многих церквях проводят благодарственные молебны — узнайте расписание и сходите на него. Можно специально заказать такую службу, только желательно личное присутствие на ней. Подумайте сами, как вы будете выглядеть: Господь сделал для вас просимое, а вы пытаетесь отблагодарить его, подав записку, не потрудившись полчаса потратить на то, чтобы помолиться — некрасиво…

Можно записывать на молебен имена своих близких (даже неверующих), хорошо вписать тех, с кем отношения не очень гладкие — молиться о том, чтобы Господь благословил их. Специального чина благодарности Богородице и святым не существует. Объясняется это просто — податель всех благ у нас один, это Бог. Его силой праведники совершают чудеса, а не своей волей.

«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешнии день: и от всякаго лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь».

Если хочется прочитать молитву благодарности ангелу, святым, можно читать акафисты. Например, чтобы воздать хвалу Богородице, берется Великий Акафист или той иконе, возле которой молились. Можно подать милостыню, оказать кому-то посильную помощь, поучаствовать в волонтерской работе. Только так умножается добро на земле. Видя, какие изменения происходят в человеке, радуются все небеса, это и есть лучшая благодарность для святых.

Даже если наступили трудные времена, нельзя забывать о благодарности. Скорби посылаются не зря — через них воспитываются хорошие качества, так необходимые для спасения души. Одно из них — доверие Богу, ведь он не дает ношу, которую человек не сможет понести. Великий святой Иоанн Златоуст говорил, что если терпеть скорби без жалоб и благодарить Творца — это будет приравнено к мученичеству.

Но даже если кажется, что все плохо, на самом деле всегда можно найти повод для радости. Человечество разучилось видеть вокруг себя хорошее — люди живут, любят, вдыхают аромат цветов, греются под солнцем, рожают детей, но принимают это как должное. Так мы сами перекрываем себе возможность получать новые подарки от Бога.

Следует воспитывать в себе умение благодарить, дарить ближним то, что есть у нас. Тогда радость будет только умножаться, проблем со временем станет меньше. Почему? Потому что человек научится доверять Богу, позволит Ему самому разобраться со всем, что мы пытаемся держать под контролем и делать по-своему.

Как же достичь такого состояния? Очень просто — каждый день читать молитвослов, там есть и молитва благодарности богу за все. Чувство это будет расти, связь с Творцом — усиливаться. Благослови вас Господь!

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Читайте так же:  Молитва для сессии

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Перевод: Благодарим Тебя, Господи Боже наш, за все благодеяния Твои, которые с самого детства до нынешнего дня над нами, недостойными, совершились: о тех, что мы знаем и не знаем, о явных и сокрытых, делом бывших и словом. Ты так возлюбил нас, что и Единородного Твоего Сына за нас отдать благоволил. Сподоби и нас быть достойными Твоей любви. Даруй нам словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы, и если мы в чём вольно или невольно согрешили, прости и не вмени. И сохрани душу нашу в святости, и поставь её пред Твоим престолом имеющей чистую совесть, и дай ей конец, достойный человеколюбия Твоего. И вспомни, Господи, всех призывающих имя Твоё во истине: вспомни всех, желающих нам доброго или враждебного: ибо все мы люди, и суетен всякий человек. Поэтому молимся Тебе, Господи: подай нам Твоего милосердия великую милость.

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

О, Троице, Боже наш, про́стое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забываешь и не забудешь нас; ибо Ты Сам сказал: если и женщина забудет чадо свое – Я не забуду тебя ( Ис.49:15 ), то есть не перестану питать, охранять, защищать и спасать тебя.

Благодарственные молитвы Господу Иисусу Христу- это трепетно сформулированный текст, обращенные к всевидящему Богу.
Благодарить Господа надо ежечасно, дабы не навлечь на себя его наказание.
Иисус Христос отдал свою жизнь за нашу веру, которую необходимо подкреплять неустанно молясь.
Благодарственная молитва должна отражать некое довольство и удовлетворенность тем, что имеется.
Благодарите Господа Бога за то, что видите, слышите и дышите, живя на этой Земле.

Молитвенное слово помогает нам не только в тяжелом испытании, но и в обычные дни, когда ничего не предвещает беды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Благодарю тебя за хлеб насущный и благодать, ниспосылаемую свыше. Спасибо тебе за терпение и многострадальные скорби. Благодарю тебя, Боже, за день и ночь, за добрых и верных друзей. Благодарю тебя за милость и веру, за ангела хранителя и святую любовь. Аминь.

Эту благодарственную молитву желательно читать как можно чаще, уединившись в комнате и зажигая церковные свечи.
Господь услышит слова благодарности и еще больше укрепит Вашу православную веру.

Предлагаю Вашему вниманию еще одну молитву Иисусу Христу, которая благодарит его за великое милосердие.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Благодарю тебя за отпущение грехов и надежную защиту от бесовских нападок. Спасибо тебе за праведный гнев и страдания, ниспосылаемые во искупление. Прими мою благодарность за мать, отца и детей, за друзей и лютых врагов, которые укрепляют мою веру через суровые скорби. Аминь.

Теперь Вы знаете о том, что существуют благодарственные молитвы Господу Иисусу Христу , которые следует читать в православном уединении.

Для многих людей, даже воцерковленных, духовная жизнь зачастую бывает потребительской и представляет собой огромный список просьб ко Господу. В большинстве случаев люди в суете мирской жизни не замечают, что Всевышний постоянно посылает нам множество милостей и мы в неоплатном долгу пред Ним.

Молитва благодарности Богу за все — это те благодарные слова, которые каждый из нас обязан вознести Небу за помощь, поддержку, утешение, радость и даже за посланные болезни и беды.

Благодарить можно с помощью молитв, но и не запрещается своими словами. Душа человека живая, и жива она до тех пор, пока в ней теплится вера. А подпитывать жизнь души необходимо ежедневными молитвами, подаянием милости нуждающимся, посильными пожертвованиями храму.

Неблагодарность есть неверие. Неблагодарные люди недостойны спасения, они не видят тех благостных путей, которые им указывает Господь. Таким людям кажется, что все происходящее в их судьбе случайно, а иногда их посещают мысли о бессмысленности жития.

Совет! Православная молитва благодарности Богу за все — это та хвала Всевышнему, которую необходимо возносить постоянно.

Наши небесные наставники учат благодарить Бога за все. А что входит в понятие «благодарить Бога»? Это значит всецело, полностью доверять Ему себя и свою жизнь, знать, что Спаситель никогда не оставит в беде верных чад и обязательно поможет.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Еще о благодарственных молитвах:

Эта вера в помощь Всевышнего и помогает нам, православным христианам, находить те верные слова благодарности заботливому и любящему Отцу Небесному за все, и за скорби земные, и за радости.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва машину продать

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Слава Тебе Спасителю, Сила всемогущая! Слава Тебе Спасителю, Сила вездесущая! Слава Тебе Утроба преблагосердая! Слава Тебе, Слух присноотверзающийся на услышание молитвы мене окаяннаго, во еже миловати мене и спасати от грех моих! Слава Тебе, светлейшия Очи, выну на меня зрящии любезне и прозирающии вся моя сокровенности! Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Сладчайший Иисусе, Спасе мой!

В каждой православной церкви по окончании Божественной Литургии клирики служат благодарственные молебны — во время их чтения священник произносит специальные молитвы ко Господу. Даты служения можно узнать в каждой церковной лавке или на соборных вэб-сайтах.

Как правильно заказать молебен:

 1. В храме нужно заказать благодарственную службу и написать записку. В ней необходимо указать имена благодарителей (в родительном падеже, т.е. «от кого?»), записав их в столбик.
 2. Разрешается рядом с именами приписать «статусы»: бол.- значит «болящий», млд. — младенец (ребенок до 7 лет), отр. — отрок, непр. — непраздная, беременная.
 3. Не нужно указывать причину благодарности, Отец Небесный и так все знает.
 4. Заказавшие благодарственный молебен люди должны быть крещенными в православной вере.
 5. Желательно перед началом молебна приобрести церковную свечу и поставить ее в подсвечник перед иконой Христа.
 6. Если в подсвечнике свечи стоят не зажженными — самовольничать и зажигать их не нужно. Это сделает свечница — служительница, имеющая послушание в храме.

Внимание! Личное присутствие на молебне обязательно! Ведь Господь выполнил просьбу молитвенника, а сам молитвенник пытается отблагодарить Христа за благодеяния, даже не потрудившись потратить 20-30 минут на то, чтобы помолиться в храме. Это, мягко сказать, некрасиво.

Благодарственные молитвы следует возносить в церкви. Послабление дается лишь тем, кто по немощи, болезни, старости и прочим уважительным причинам не может посещать святую обитель Божию. Им можно молиться и благодарить Христа дома. Главное — слова благодарности должны исходить из глубины сердца.

 1. Посидите в тишине и подумайте, что в вашей жизни произошло хорошего и доброго.
  Многие люди не придают особого значения тому, что имеют в жизни. Одни жалуются, что их дом слишком маленький, а они хотят большой, не понимая того, что имеют благо — крышу над головой, о чем только и остается мечтать тем, кто не имеет собственного крова. Другие не довольны тем, что продукты в холодильнике есть, но хочется чего то изысканного, более вкусного. В это время они не думают о том, что есть люди, которые изо дня в день питаются «пустыми» макаронами или вообще голодают.
 2. Если не знаете специальных благодарственных молитв — поблагодарите Отца Небесного по-простому, от души, а потом три раза наложите Крестное знамение. А если находитесь в общественном месте, то просто тихонько произнесите «Благодарю, Господи».
 3. Православным людям заповедано благодарить Господа за все, что происходит в их жизни, за плохое и хорошее.
  Воцерковленные христиане верят, что ничего с ними не происходит просто так, а все испытания Господь посылает им для раскаяния в грехах и наставления на верный, истинный путь.
 4. Читайте Псалтырь — книгу, входящую в состав Библии. В ней собрано множество песен (псалмов), которые читают о здравии, по усопшим, многие из них посвящены благодарению Господа.
 5. Придите в православный храм, купите свечу в церковной лавке и поставьте ее у Лика Спасителя.
 6. Положите в ящик для пожертвований (обычно он находится в приходской лавке или в богослужебном зале) немного денег, пусть это будет даже совсем небольшая сумма.

Совет! Даже если не понимаете смысла псалмов — не оставляйте чтение, все равно читайте и Всевышний духовно укрепит вас и вашу веру.

Что еще нужно знать о православии:

 • О духе и душе в православии
 • Почему православные строят много храмов, а не больниц
 • Значение фразы «Пути Господни неисповедимы»

Важно! Помните о том, что размер свечи никак не влияет на «качество и размер» благодарности. Икона Христа обычно располагается перед церковным алтарем с правой стороны. Если наизусть не знаете текста молитвы, то купите молитвослов — книгу, в которой есть основные молитвы на разные случаи жизни.

Эти деньги пойдут на восстановление церкви, приобретение икон и храмовой утвари. Денежная жертва храму — дому Божиему — это тоже благодарность Господу.

Совершайте любые благие дела, творите милостыню — это и есть лучшая благодарность Небу!

возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего;

и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих:

вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек;

темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Создатель шесть дней творил мир, а на седьмой день почил. Этот седьмой день продолжается поныне. Но почил, не значит, что оставил нас. Почил от творения мира, но неустанно продолжает заботиться о нас. Ведь это наш Отец, мы Его дети. Он дает нам все для жизни, а люди забывают даже поблагодарить за благодеяния. Поэтому непрестанно должна звучать из уст и сердец наших благодарственная молитва Господу Богу за помощь по всей нашей жизни.

В ветхозаветные времена для очищения от греха, а также благодарения приносились животные в жертву. Создатель не требует этого, а только сокрушенный дух и смиренное сердце. Часто люди никак не обращаются к Творцу, но когда приходит какая-либо беда, то надежда остается только на Него, по принципу «когда тревога – тогда к Богу».

Как только все налаживается, то быстро забываем, кто нам помог, а воспринимаем так, как будто все само разрешилось. Но само не разрешается. За все нужно благодарить каждый день, и за радости, и за скорби, за все, что Он делает для нас, наших близких, нашего города, страны, нашего мира, а также целой вселенной, ведь все в Его руках.

Благодарение – это молитвы славословия. Они бывают разных видов:

 1. Краткие.
 2. Благодарственные молитвы Господу и Богородице на каждый день.
 3. Благодарственные молитвы Господу и Богородице после святого Причащения.
 4. Акафист «Слава Богу за все».
 5. Благодарственный молебен ко Господу Иисусу Христу (общий или индивидуальный).

Люди часто повторяют благодарственную молитву «Слава Богу!», когда все получилось, разрешилось или миновала беда. Важно не просто говорить эти слова, а вкладывать в них свою душу и быть по-настоящему благодарным Отцу Небесному.

Важно! Когда благодарим человека, то говорим «Благодарю», т.е. пытаемся передать ему частичку благости, либо желаем ему «СпасиБо», это видоизмененная форма от Спаси Бог.

Если произошло не так, как хотелось бы, то также должны благодарить Всевышнего, ведь люди не знают, что для них лучше, это покажет время.

Читайте так же:  Молитвы Синельникова текст

Полезно!Самые сильные православные молитвы на все случаи жизни.

Нужно принять это, сказать «Не моя воля, Господи, но Твоя», это говорил сам Христос в Гефсиманском саду перед тем, как пошел на распятие.

Важно! Индивидуальный молебен человек может заказать в храме. Священник отдельно помолится с ним за Божии благодеяния по отношению лично к нему или его близким.

Священное писание Нового, а также Ветхого заветов призывает верующих людей к благодарению Творцу. Наиболее ярким моментом является случай десяти прокаженных. Этот же эпизод читается священником из Евангелия во время Благодарственного молебна. Здесь говорится, что когда Иисус посетил одно село, то Его встретило десять человек, болеющих проказой.

Они стали подальше, как того требовало правило, ведь они были заразны. Прокаженные просили Христа, чтобы Он их исцелил от неизлечимой болезни. Иисус Христос сказал им пойти показаться священникам. Те пошли, а по дороге обнаружили, что все получили полное исцеление. Один из них был не иудеем, а самаритянином, т.е. неверным отступником по иудейскому пониманию. Он вернулся к Господу, упал к Его ногам и слезно благодарил, вознося хвалу.

Иисус спросил: «Ведь десять человек очистилось, где еще девять? Почему они не пришли воздать славу Богу, как этот иностранец?». Самаритянину Он сказал: «Встань и иди. Вера твоя спасла тебя». Да, те девять также избавились от проказы, но спасен от смерти вечной только тот, кто пришел поблагодарить Бога.

Больше всего люди должны благодарить Господа за то, что Он избавил нас от смерти вечной. Он, не имея в этом нужды, но ради нас пришел на землю, чтобы принести Себя в жертву. Он, будучи невиновен, принял на себя вину нашу. Претерпел унижения, избиения и смерть. Не достойно ли это благодарности?

Матушка Богородица, будучи матерью самого Христа, через которую Он пришел на землю, является ходатаицей за каждого из нас. Существует огромное количество молитв Богородице, где просим Ее умолить Сына Своего подать нам милость. А если просим, то непременно надо благодарить за полученные милости. Слова благодарности выражаются в молитвенном правиле или своими словами.

Мы не молимся святым, как Богу, но как Его угодникам. Мы просим святых, чтобы они, будучи ближе к Престолу Всевышнего и угодившие ему своей подвижнической жизнью, помолились за нас грешных. Ведь их молитва сильнее и Господь будет их слушать.

Важно! Где и как нужно молиться, чтобы Бог услышал и помог.

Святые наши небесные покровители молятся за нас перед Богом и выпрашивают у Господа милости для нас. Мало существует благодарственных молитв святым, все больше просительные, но верующие люди также должны говорить им спасибо. Можно своими словами, стоя перед их иконой поблагодарить усердно за их святые молитвы о нас.

Иисус Христос сказал: «Что вы сделаете Моим меньшим, то вы сделаете мне». Т.е. если делаем доброе дело кому-то из людей, значит, это делаем самому Господу. Поэтому милостыня нуждающимся является отличным способ отблагодарить Всевышнего.

Но не кинуть пару монет, проходя мимо нищего, а оказать действительно серьёзную помощь тому, кто действительно в ней нуждается. Человеку, творящему милостыню, Господь говорит: «Ты накормил Меня, когда Я голодал, напоил во время жажды, приютил, когда Я путешествовал, посетил в больнице, за это стань справа от меня и обретешь жизнь вечную». могут быть через помощь другим людям.

Часто люди не видят необходимости благодарить Творца. Жизнь идет своим чередом: работа, дом, школа, не беден, не богат, как-то справляемся без Бога. Господь в Апокалипсисе говорит: «Он говорит и думает, что он жив, а на самом деле он давно мертв». Стрекоза летает беззаботно, но только до тех пор, пока не надвинется туча, тогда она начинает искать укрытие. Всевышний является защитником нашим и спасителем. Как только он оставит мир – мгновенно все рухнет.

Это интересно! От чего помогает молитва святого Франциска Ассизского.

Святитель Иоанн Кронштадтский пишет: «Куда ни гляну, везде вижу повод благодарить Бога». Люди должны осознавать Его участие в своей жизни. Один человек говорил, что он начал благодарить Бога за здравый рассудок, когда посетил психиатрическую лечебницу. Раньше он и подумать не мог, какой это ценный дар – здравый рассудок.

В корне неблагодарения – гордыня и духовная слепота. Если нет в сердце благодарности, но хотелось бы ее обрести, то нужно себя принуждать к благодарению, тогда вместе с ним в сердце войдет мирное состояние духа.

Когда закончился всемирный потоп, а Ной со своим семейством сошел на сушу, то прежде всего он соорудил жертвенник, на котором вознес хвалу Всевышнему. Также прокаженный самаритянин в первую очередь вернулся поблагодарить Творца за исцеление.

Люди много чего просят у Него, а как только получают благодеяние, то сразу должны благодарить Всевышнего. Когда проснулись – перед тем, как начать любое дело – нужно возносить благодарность. После операции, экзамена, работы, урока, еды, после того как открыл глаза, сразу нужно сказать «Спасибо!».

Благодарственные молитвы Господу и Богородице помогают нам осознать их заботу и попечение о нас и всем мире, прочувствовать любовь Божию к нам как к Его детям. Благодарственные молитвы нужны не Создателю, а прежде всего нам, чтобы обрести осознание себя, а также смысла своей жизни.

Все христиане в течение дня вспоминают о Боге, кто делает это всуе, кто сознательно взывает к Творцу. Благодарение за благодеяния Божьи — свод молитв, акафистов и тропарей, написанных святыми или чистосердечное воззвание собственными словами к Творцу, произнесенное в вере и радости.

Читая молитвенные правила, обращаясь с прошениями к святым, верующие в первую очередь просят о здравии, помощи в разрешении семейных проблем и многом другом, и мало кто на первое место ставит благодарение.

В своем послании фессалоникийцам в главе 5:16-18 апостол Павел четко определил состояние христианского поведения:

 • радуйтесь;
 • непрестанно молитесь;
 • за все благодарите.

Здесь же Павел дает ответ, почему христиане должны так поступать, ибо такова Божья воля к тем, кто признает себя последователем Иисуса Христа.

Статьи о благодарственных молитвах:

Интересна последовательность этого наставления. Просыпаясь, радуйтесь, наполняйтесь Божьим присутствием, и только после этого приступайте к молитве, постоянно благодаря Бога за все:

 • утреннее пробуждение;
 • здоровье;
 • пищу;
 • родных и близких;
 • за кров над головой и многие такие важные в нашей жизни вещи, ставшие привычными, что мы уже и не ценим их.

Возможно, кто-то возразит, что для радости и благодарения в это тяжелое время мало оснований, но истинная радость заключается в обетованиях Иисуса Христа, спасении и жизни вечной.

Важно! Легко благодарить, когда ты любим и все имеешь, а вот благодарить Бога в тот момент, когда мирские радости испарились, это и есть вера.

Каждый доктор скажет, что человек, умеющий радоваться, меньше болеет и дольше живет, а скептики чаще впадают в депрессию, испытывают страх и гнев, вызывающие болезни. По исследованию профессора Бостонского университета Бернарда Фикса среди больных онкологией в 2 раза больше недовольных жизнью, чем людей, умеющих радоваться и благодарить Бога за все благодеяния.

Читайте так же:  Молитва от снятия безбрачия

Читайте также статьи о христианских добродетелях:

Непрестанная молитва — постоянное общение с Творцом, нахождение в Его присутствии и ведении Духа Святого. Молитву можно сравнить с духовным дыханием. Попробуйте не дышать несколько минут, без дыхания человек умирает, без молитвы он теряет духовную жизнь, защиту.

В непрестанной молитве, которая сама по себе является даром, приближающих нас к Всевышнему Богу, мы приобретаем силу и смелость идти по жизни, побеждая невзгоды и болезни. Утренняя молитва и благодарение творит чудеса, способные исцелить болезнь и разрешить проблемы.

Читая благодарение за все благодеяния Божии, мы можем найти именно ту молитву, в которой будет выражена наша благодарность в конкретной ситуации, главное, делать это с чистым, благодарным сердцем и верой.

Апостол Павел подчеркивает, что благодарить надо за все. В благодарении за всякое благодеяние Божие христиане должны вспомнить, как жили во тьме, не имея Света и надежды. Только в мире, где есть власть Иисуса Христа, живет любовь, доброта и Его чудная благодать слышать и отвечать на молитвы.

Важно! Неблагодарение часто является корнем всех проблем, ибо имея, не видим, теряя, начинаем взывать к Иисусу.

Когда верующие воздают благодарение за всякое благодеяние в Божией молитве, они открывают двери в новый мир, где нет места сатане и его злодеяниям.

Во время регулярного чтения православного молитвослова и благодарения за всякое благодеяние Божье приходят благословения, и счастье, независимое ни от чего, наполняет дом. В период болезни, печали, разочарования христианам надо научиться говорить одно слово «Благодарю». Радоваться, молиться и благодарить — это воля Божья, в которой заключен секрет победы над сатаной.

В послании римлянам 1:21-22 апостол Павел называет тех, кто, зная Бога, не благодарят Его, безумцами. В истории о прокаженных мы читаем о том, что из десяти исцеленных только один вернулся поблагодарить Иисуса (Луки 7:11-18).

Во втором послании Тимофею 3:1-5 среди прочих пороков апостол Павел неблагодарность называет признаком окончания мира на земле.

Статьи о православном понимании греха:

Гордость является основным качеством характера, она не позволяет человеку признать могущество Творца, Его помощь в достижениях. Гордому трудно кого-то о чем-то просить и благодарить.

В псалме 49:23 написано, что человек, воздающий хвалу и благодарение Всевышнему, подготавливает путь Божьему благодеянию.

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающие, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются всяческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Благодарю Тя, Господи Боже мой, за дарование мне бытия, за рождение меня в христианской вере, за Пречистую Деву Марию, Ходатаицу о спасении рода нашего, за святых Угодников Твоих, молящихся за нас, за Ангела Хранителя, за общественное богослужение, поддерживающее в нас веру и добродетель, за Священное Писание, за Святые Таинства, а в особенности Тело и Кровь Твою, за таинственные благодатные утешения, за надежду получить Царствие Небесное и за все блага, Тобою мне дарованные.

Господь — бытие мое; Господь — избавление от вечной смерти; Господь — вечный живот мой; Господь — очищение и избавление от множества прегрешений и освящение мое; Господь — сила в немощи моей, пространство в тесноте моей, упование в малодушии и унынии моем; Господь — свет во тьме моей, мир в смятении моем; Господь — заступник в искушениях моих. Он — мышление мое, желание мое, деятельность моя; Он — свет души и тела, пища, питие, одеяние мое, щит мой, оружие мое. Все для меня Господь!

Боже мой, благодарю Тебя, что Ты утвердил стопы мои на стезях Твоих, так что не уклонились шаги мои. Ты явил мне дивную милость Твою, Ты сохранил меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрыл меня от врагов души моей, которые окружают меня. Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Благословен буди, Господи, Боже мой, творящий чудеса един, и благословенно да будет святое имя Твое во веки, и славою Твоею да наполнится вся земля! Аминь.

О Троице, Боже наш! Простое Существо, создавший и душу нашу по образу Твоему, да в Тебе жизнь и мир свой имеем! О Троице, Питательница и Надежда наша! Даждь нам в Тебе единой всегда надежду свою полагать, в Тебе единой жизнь и покой обретать. О Троице! Ты, как мать, носишь всех нас на руках Своих и всех нас питаешь из рук Своих, как нежнейшая мать! Ты никогда не забудешь нас, ибо Ты Сам сказал: аще и забудет жена отроча свое, Аз не забуду тебе — питать, сохранять, защищать, избавлять и спасать

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Благодарные молитвы Богу
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here