Молитвы перед чтением псалмов дома

На данной странице вы найдете детальное описание: молитвы перед чтением псалмов дома - подобранную специально для Вас!

Молитвы перед началом чтения псалтыри, слушать :

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
Слава Тебе Боже Наш, Слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари сия, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40). (И поклонися, елико ти мощно)

Таже молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це.

Аще иерей, глаголет: Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Аще ли ни, глаголи умиленно: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

С ла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ц арю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

П оми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Г о́споди, поми́луй (40). И поклонися, елико ти мощно.

В сесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

П рииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

П рииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: Блаже́н муж: тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Священник возглашает : Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Мирянин же : По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придет Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Читайте так же:  Чудов монастырь молитва

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе приносим как Владыке: / помилуй нас.

Пророка Твоего, Господи, / священное торжество / Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы пели Тебе: «Аллилуиа».

Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

Господи, помилуй (40). И поклонись сколько хочешь.

Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мира! Поспеши и направь сердце моё, начать с пониманием и окончить делами добрыми богодухновенную сию книгу, которую Дух Святой изрёк устами Давида и которую ныне намерен читать я, недостойный. Но сознавая свое невежество, повергаюсь пред Тобою, молюсь и прошу помощи у Тебя: Господи, направь ум мой и утверди сердце моё заботиться не о словах уст, но о смысле произносимого веселиться и готовиться к исполнению добрых дел – того, чему учусь я и что произношу, – чтобы, добрыми делами просвещённый, на Суде Твоём я удостоился стать справа от Тебя со всеми избранниками Твоими. И ныне, Владыка, благослови, дабы, вздохнув от сердца, я и языком воспел, говоря так:

Придите, покло́нимся Царю нашему, Богу.

Придите, покло́нимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, покло́нимся и припадём к Самому́ Христу, Царю и Богу нашему.

Затем постой немного, пока не успокоятся все чувства. Тогда сотвори начало не спеша, без лености, с умилением и сокрушенным сердцем. Скажи слова: «Блажен муж. » тихо и вдумчиво, со вниманием, а не торопясь, чтобы и умом понимать произносимое. Прочтя первую статию, там, где стоит слово «Слава:», читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай вторую статию. Дойдя до «Славы:», снова читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай третью статию. Дойдя до «Славы:», читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

И далее читай Трисвятое по «Отче наш:», покаянные тропари, Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву. Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного «Придите, поклонимся:» и далее псалмы по указанному выше уставу. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: «Достойно есть:» и последующие и произноси отпу́ст.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Как человек верующий, хочу рассказать, как следует читать псалтырь начинающему и что это вообще за священная книга. Православный должен регулярно обращаться к ней, так как молитва от души делает каждого ближе к Господу. Это помогает жить, ощущая ежесекундно поддержку свыше.

Среди православных священных текстов есть разные по объему, отдельные и сборники. Так вот Псалтырь — есть такой сборник специальных молитв, которые предназначены для непрерывного чтения. Еще один нюанс в том, что читают эту книгу в таком положении, в каком удобно, т. е. даже можно присесть во время чтения.

Сам сборник поделен на несколько разделов, каждый из которых объединяет молитвы определенной категории. Например, все тексты за здравие — в одном, за упокой — в другом и т. д. Есть часть, куда включены молитвы на каждый день.

Сам процесс чтения удобен тем, что его можно проводить дома, не идя в церковь. Это бывает кстати людям, которые не в состоянии часто посещать храм. Всегда можно помолиться в домашней обстановке, важно лишь соблюсти некоторые условия и помнить об особенностях священного сборника.

При чтении в домашних условиях помощь приходит ко всем, кто имеет отношение к дому и к самому хозяину. От регулярных молитв обязательно будет положительный результат. Это будет выражаться не только в улучшении здоровья, но и крепости веры, появлении свежей энергии. Появится возможность вдохновить многих своим примером истинной веры в Господа.

Те священнослужители, кому разрешено прочтение указанного сборника в храме, люди привилегированные. Они могут просить прощения за всех у Господа, за грехи любого. Их проповеди близки к силе божественной. Когда батюшка посылает свои молитвы, ему в этот момент даруется большая сила. Ей подвластно оградить всех от искушений нечисти и посягательств злых духов. Чтение псалтыри в храме должно протекать безостановочно. Так как это для одного смертного очень утомительно и почти нереально, то служители читают на смену друг другу.

Не каждый монастырь удостоен права чтения священного сборника молитв. Это щедрая милость храму. Подобное моление оказывает помощь во многом, в том числе:

 • дарует душам усопших покой;
 • помогает выздоравливать больным.

От чтения огромная польза всем: и чтецам, и заказчику, и тому для кого читаются тексты, самой церкви и ее священникам.

Чтобы достойно провести подобный обряд, с должным проявлением уважения к древней традиции, необходимо соблюсти ряд несложных правил, выработанных веками православной культурой. Итак, в данном случае, можно привлечь единомышленников, чтобы читать не одному, а по общей договоренности. Можно, допустим, решить между собой и читать псалтырь сутки. Каждый из чтецов прочитает один текст, но будет упоминать в нем всех. Для этого заранее на отдельном бумажном листочке составляется список. Во время чтения на него надо опираться, тогда никто не будет забыт.

На следующий день читается уже другая молитва. Пропустивший обязан восполнить пробел. Ведь он ответственен не только за себя, но и за остальных. В итоге сборник должен быть прочитан четыре десятка раз, можно больше. Чтение лучше планировать перед Великим постом — это в идеале. Можно ли заниматься этим одному, без поддержки других? Можно, но начинающий вряд ли справится с такой нелегкой задачей. Часто бывает, что просто не хватает сил довести все до конца.

Иногда невозможно собрать группу для чтения псалтыри. Тогда можно попробовать свои силы в одиночку. Для самостоятельной работы потребуется много терпения, придется пройти нелгкий путь, но очень благородный. Потребуется небольшая подготовка, именно: припасти церковные свечи, которые будут непрестанно сиять при чтении. Если молитвы читаются во время движения, где-то в дороге, то свечи исключаются.

Читайте так же:  Благодарственные молитвы по Святом причащении когда читают

Чтение текстов из псалтыри должно быть четким и вслух. Слова должны быть ясно слышны, а мысленно их произносить нельзя. В крайнем случае переходят на шепот. Нельзя грешить небрежностью по отношению к произношнию и расстановке ударений. Все надо выговаривать верно, чтобы значение молитвы оставалось истинным. Чтение, как уже говорилось, можно проводить и сидя. Сам текст не требует никаких сильных эмоций и громких акцентов. Он должен звучать неспешно, даже монотонно, слегка нараспев. Никакой театральности не допускается. При неясности смысла фразы, прерываться для того, чтобы понять ее, не надо.

Каждый очередной этап прочтения будет усиливать связь с Богом. Постепенно станет открываться смысл всего, что было в тексте непонятно изначально. Необходимо лишь время для полного понимания святой молитвы сердцем.

Обычно христиане по своим усопшим молятся за упокой до погребения. Затем после по одной кафизме. Это привилегия родственников. Надо стоять при этом, беспрерывно читая ряд суток до похорон. С началом панихиды — прекратить.
Для соблюдения непрерывности процесса собираются все родные, они читают тексты поочереди. Если кто-то приехать не смог, он может читать по покойнику и у себя дома.

После того, как гроб с телом будет погребен, в течение 40 дней продолжают читать. Известно, по в православии именно такой срок отводится душе на прощание с тем, что остается на земле. После ее ожидает встреча с Господом и мир иной. Прочитав псалтырь по покойнику, мы оказываем помощь усопшему покинуть мир чистым, чтобы попасть в рай.

Прежде чем приступить к чтение молитв надо уяснить для себя:

 • псалтырь — книга с большим числом текстов, которые читаются беспрерывно;
 • молиться можно дома, в пути, группой или в одиночку, стоя или сидя;
 • сборник содержит в себе молитвы как за здравие, так и за упокой;
 • не в каждом храме разрешено читать псалтырь.

Погадайте на сегодняшний день c помощью расклада Таро «Карта дня»!

Для правильного гадания: сосредоточьтесь на подсознании и ни о чем не думайте хотябы 1-2 минуты.

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь
Аще иерей, глаголет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Аще ли ни, глаголи умиленно:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Аминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Тропари сия, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40).
И поклонися, елико ти мощно.

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: «Блажен муж. » тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Среди книг Священного Писания книга Псалтырь занимает особое место. Написанная задолго до воплощения Господа Иисуса Христа, она единственная из книг Ветхого завета целиком вошла в богослужебный устав христианской Церкви и занимает в нем видное место.

Особая ценность Псалтири в том, что в ней изображены движения человеческой души, стремящейся к Богу, даётся высокий образец молитвенного противостояния скорбям и искушениям и славословия Богу. «В словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что сверх изображенного в ней ничего более не отыщется в человеке», — говорит святитель Афанасий Великий. Благодать Святого Духа, проникающая каждое слово Псалтири, освящает, очищает, поддерживает молящегося этими священными словами, отгоняет демонов и привлекает Ангелов.

Первые христиане глубоко почитали и любили Псалтирь. Они заучивали все псалмы наизусть. Уже в апостольские времена Псалтырь получила широкое применение в христианском богослужении. В современном богослужебном уставе православной Церкви принято деление Псалтыри на 20 разделов – кафизм. Псалмы читаются в храме ежедневно за каждым утренним и вечерним богослужением. В течение недели книга Псалмов прочитывается полностью, а Великий пост – дважды в течение седмицы. Псалмы входят и в молитвенное правило, предписанное мирянам.

Для простого чтения псалмов, если христианин не принимает какого-то обета или постоянного дополнения к общепринятому правилу, благословение у духовника брать не нужно.

Иеромонах Иов (Гумеров) объясняет:

«Брать специальное благословение у священника на чтение Псалтири не надо. На это нас благословила Церковь: исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными (Еф.5:18-19)».

Но обязательно надо взять у священника благословение, если мирянин возлагает на себя какое-то особое постоянное молитвенное правило или какой-то обет.

Иерей Владимир Шлыков говорит, почему это нужно:

Псалтирь можно читать всегда, за исключением периода от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно.

Псалтирь можно читать и про себя, молча, но лучше читать её негромко вслух, по совету святых отцов.

Св. Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Произноси слова несколько вслух, когда ты молишься наедине, и это способствует сохранению внимания».

Преп. Серафим Саровский советовал, что необходимо читать молитвы вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

Читайте так же:  Молитва ПреСвятой Богородице рождество

Названия псалмов читать не надо. Читать псалмы можно и стоя, и сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать обязательно нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

Не надо унывать и смущаться, если вначале иногда смысл псалмов непонятен. Всегда можно посмотреть непонятные выражения в русском переводе, в толковании на Псалтирь. По мере чтения и нашего духовного взросления будет открываться всё глубже и ярче глубинный смысл псалмов.

Священник Антоний Игнатьев советует желающим читать Псалтирь: «Для чтения Псалтыри на дому желательно взять благословение у батюшки. При чтении дома строго устава, как читать нет, гораздо важнее настроиться на молитву. Существуют разные практики чтения Псалтири. Мне кажется наиболее приемлемым чтение, когда Вы не зависите от объема прочитанного, т.е. не обязаны читать по кафизме или по две в день. Если есть время и душевная потребность в молитве – Вы начинаете читать с того места, где остановились в прошлый раз, сделав закладку».

Если миряне прибавляют к келейному молитвенному правилу один или несколько избранных псалмов, то читают только их текст, как, например, пятидесятый псалом в утреннем правиле. Если же читается кафизма, или несколько кафизм, то перед ними и после них прибавляются особые молитвословия.

Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

[Здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения. На первой и второй «Славе» обычно поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.]

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее читаются следующие псалмы.

Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Как правильно читать о упокоении 17-ю кафизму

Василий Николаев

Как читать Псалтырь Великим Постом

Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

Псалтирь — священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.

Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.

Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.

Советы начинающим

1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача — бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь — бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.

Читайте так же:  Живой помощи текст молитвы

Молитвы перед чтением кафизмы

Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Спаси, Господи, и помилуй Святейшего Патриарха Кирилла, далее — поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).

На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее — следующие псалмы.

После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз — по пальцам или четкам.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь

Благословен Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Аще ли ни, глаголи умиленно:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Аминь.

Царю́ Небе́сный: Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари сия, глас 6-й:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Господи, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в мире упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества моих, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй. (40) И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице:

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Теб е́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щ и десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да воздохну́в от се́рд ца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Богу на́шему.

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы сие: «Блажен муж. » тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Псалтирь не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Aминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
(здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения)

и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Утреня: Начало: 19, 20. Шестопсалмие: 3, 37, 62, 87, 102, 142. Перед каноном: 50. Хвалительные псалмы: 148, 149, 150.

Часы: Первый: 5, 89, 100. Третий: 16, 24, 50. Шестой: 53, 54, 90. Девятый: 83, 84, 85.

Вечерня: Предначинательный: 103. «Блажен муж»: 1. На «Господи, воззвах»: 140, 141, 129, 116. В конце вечерни: 33 (только Великим постом).

Повечерие: 4, 6, 12, 69, 90, 142.

Перед причащением: 22, 33, 115.

Литургия: 102, 145.

Погребение: 118.

Молебны: о болящем: 70, благодарственный: 117, Новый год: 64, путешествующим: 120, просительный молебен: 142.

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь
Аще иерей, глаголет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Аще ли ни, глаголи умиленно:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Аминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш.

Читайте так же:  Молитва о примирении невестки со Свекровью

Тропари сия, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40).
И поклонися, елико ти мощно.

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: «Блажен муж. » тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Евангелие – это целый ряд сочинений, в которых рассказывается про Иисуса Христа, о его жизни и деяниях на земле. Библия (Новый Завет) состоит из четырех частей Евангелие, перед тем, как приступить к чтению и после окончания любой из частей необходимо читать молитву.

Чтения Евангелие можно проводить, как дома, так и в храме, одному или в группе людей. Главное верить написанному и правильно понять суть того, что хотели донести читателю.

В переводе данное слово означает «Добрая весть». Для многих читателей Евангелие действительно приносит добрые вести, так как человек получает уникальную возможность познать и полюбить Бога. При его чтении человек освобождается от греха и от наказания за грехи.

В Евангелии можно выделить такие главные положения:

 1. Бог сотворил все, что нас окружает, в том числе и людей.
 2. Бог безупречно свят, он не может иметь грехов.
 3. Бог требует от людей идеального послушания, так как он является создателем всего человечества.
 4. Вечное наказание за сделанные грехи.
 5. Возможность спасения добрыми делами.
 6. Воскрешение Христа.
 7. Доверие Христу, как самому себе, готовность идти за ним в любой ситуации.

Чтобы человек получал максимальную пользу от данного чтения – это необходимо делать правильно. Молитва перед чтением Евангелие крайне важна, и не столь важно, где оно происходит дома или в другом месте. Многие священники считают, чтобы данная процедура принесла пользу, необходимо придерживаться некоторых несложных правил.
 • Серьезное отношение к делу. Если уж человек взялся изучать библию, то он должен искренне верить тому, что там написано, предвзятое отношение к чтению не даст никаких результатов.
 • Желание. Необходимо хотеть читать Евангелие и только в таком случае человек поймет, про что на самом деле там написано, но каждый понимает его по-своему. Ведь это не художественная литература, а святое письмо.

Можно читать, как одному, так и сообща, но обязательно нужна молитва перед чтением Евангелие, она может быть за своих близких или родных. Если человек взялся читать Библию, то в день необходимо проходить, как минимум одну главу, крайне не рекомендуется прерывать чтение посредине главы.

Очень часто, чтобы лучше понять суть прочитанного, люди могут конспектировать отдельные пункты. По всем церковным правилам, читать Евангелие необходимо стоя, но если это происходит дома, то можно сидя, так как человек должен полностью отвлечься от всего постороннего и погрузиться в то, что он читает. Если человек слушает Евангелие, находясь в храме, то это делается стоя, с опущенными руками.

Святые отцы считают, если не произнести молитвы перед чтением, человек может не понять сути того, что написано, и тем самим, будет введен в заблуждение. Также люди произносят молитву, чтобы высшие силы защищали их родных и близких.

Зачастую люди, которые только начинают знакомство с Евангелием не понимают истинной сути написанного. В таком случае необходимо ходить на чтения в храм, после прочитанной главы, священник в подробностях рассказывает о том, что написано в ней.

Также в храме проводится молитва Игнатия Брянчанинова перед чтением Евангелие. Она является очень сильной и человек лучше понимает суть прочитанного. Главное, читать каждый день и только тогда придет понимание.

Молитва перед началом чтения Евангелие

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ богове́дения нетле́нный све́т, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в на́с и блаже́нных Твои́х за́поведей стра́х, да плотски́я по́хоти вся́ попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся́ я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты́ бо еси́ просвеще́ние ду́ш и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва после чтения Евангелие

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелие Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Все люди, жаждущие быть ближе к Господу, должны читать каждый день по одной главе Евангелие. Обязательно необходимо проводить молитву до и после чтения, только так человек может правильно понять суть написанного. К данному действию нужно подходить с верой в сердце, нельзя относиться к Святому письму скептически.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Зачем читать Евангелие

Молитвы перед чтением псалмов дома
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here