Благодарственная молитва родителям

На данной странице вы найдете детальное описание: благодарственная молитва родителям - подобранную специально для Вас!

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

(заглавия молитв не читаются):

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

Между родителями и детьми всегда имеет некая духовная связь и молитвы их друг за друга чрезвычайно сильны. Господь дает детей, но связь, которая устанавливается между этими тремя людьми очень сильна. Малыши с рождения находятся под защитой и заботой их отцов, а когда вырастают становятся опорой для постаревших мамы и папы.

Очень важно уважать их и заботиться так же, как и они заботились о своих малышах. Важно не только физически помогать им, но и духовно, прося Господа и святых об их здравии.

Жизнь циклична: дети рождаются, вырастают, создают собственные семьи и рожают малышей. Русский классик когда-то поднял проблему поколений, указав на частую непримиримость отцов и детей, на недопонимание между ними.

Несмотря на актуальность этого (ведь эти конфликты никогда не перестают) христиане должны уметь находить точки соприкосновения и выход из конфликтных ситуаций. Младшее поколение должно уважать старшее в независимости от поведения старших и их решений. Безусловно, иногда отцы поступают неправильно, ведь каждый человек грешен и людям свойственно принимать неправильные решения. Но потомки должны почитать их в независимости от этого.

Читайте так же:  Молитвы в помощь деторождения

Прошение за маму и папу, за их здоровье важна не только потому, что это прошение Господа об их благополучии, но и потому что оно размягчает сердца детей. Если есть обида или непрощение, то молитва за предков помогает справиться с этими негативными чувствами.

Христос сказал: «Молитесь за врагов ваших». Мамы, конечно, не враги, но принцип такой же — просьба Господа за них смягчает сердца молящегося. В любом случае, это забота о старшем поколении и проявление любви.

Не всегда сыновья могут быть рядом со своими мамами, но просить за их здравие можно всегда, для этого не важны расстояния.

Совет! Лучше всего читать прошение за здравие, а также вспоминать во время него бабушек и дедушек.

Помимо этого, следует также:

 • навещать их регулярно;
 • интересоваться их мнением и спрашивать совета;
 • помогать по хозяйству;
 • оказывать помощь (материальную и моральную);
 • поддерживать и заботиться.

Важно помнить, что одной молитвы не всегда достаточно — важно проявлять свою заботу и любовь внешними действиями. Прошения за здравие читать можно в любом возрасте, но только для живых родителей.

Чаще всего об этом просят:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Обращаюсь к тебе за здравие родителей. Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими. Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле. Да будет воля твоя. Аминь.

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Блаженная Старица, Матрона Московская. Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих. Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов. Защити их от людей злобных, да от болезней греховных. О здравии молю, тебя благодарю. Да будет так. Аминь.

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания. Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного. Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих. Да будет воля твоя. Аминь.

Важно просить Господа о здоровье родителей и их благосостоянии независимо от отношений с ними или их реакции на это. Верующие дочери и сыновья должны просить Господа, даже если их родные отрицают Его существование. В таком случае будет полезно дополнительно проконсультироваться со священнослужителем по поводу стратегии поведения.

Важно! Молитву за здравие следует читать ежедневно во время утренних или вечерних чтений перед образами.

Для этого необязательно приобретать образ того, кому читается просьба, но это желательно. Во время чтений можно зажигать свечу или лампаду, самое важное — пребывать в тишине и спокойствии, а также быть сосредоточенным на словах. Можно это делать и во время посещения храма, там следует:

 • приобрести свечи;
 • заказать молебен о здравии;
 • поставить свечи перед образами Николая Чудотворца, Матроны Московской, Богородицы и Иисуса Христа;
 • прочитать перед каждым образом «Отче Наш», а затем молитву для этого святого.

Совет! После посещения храма или прочтения святого текста можно позвонить близким и поговорить с ними. Таким образом, духовная составляющая будет закреплена реальным физическим проявлением заботы.

Заповеди Божьи являются жизненным правилом для верующего человека. Соблюдая их, человек получает надежду на Небесное воздаяние. Но Пятая заповедь, которая говорит «Почитай отца твоего и матерь твою. » является своего рода исключением. Соблюдение Пятой заповеди является залогом долгой и счастливой жизни на земле.

Пятой заповедью Всевышний повелевает нам почитать своих родителей. Это значит нужно любить их, проявлять к ним почтительность. Важно помнить о том, что родителей нельзя обижать, оскорблять их своими словами и поступками. Нужно быть им настоящим помощником или помощницей во всех их делах и начинаниях. Слова Пятой заповеди говорят о том, что великим грехом является непочтение к родителям.

Слова Пятой заповеди подразумевают то, что нужно повиноваться родителям во всем. Исключением могут стать только их советы, которые противоречат другим заповедям Божьим. Обязанностью детей является забота о родителях, особенно в периоды, когда они остро в ней нуждаются. Важно заботится о родителях в старости и в болезни. Нужно постоянно возносить молитвы к Господу об их здравии и продления земной жизни. А после смерти следует молиться за прощение всех их грехов и за упокой их души, чтобы открылся им путь в Царство Божие.

Наряду с родителями Пятая заповедь подразумевает, что верующие должны почитать тех, кто по какой-либо причине заменил родителей. Это могут быть священники и духовники, которые молясь за нас, заботятся о нашем спасении. Они учат нас истинной вере и молятся за наше спасение.

Также почитать нужно и названных родителей, которые заботятся о нашей бытовой жизни и защищают нас. Также почитать нужно воспитателей и учителей, которые учат нас жизненным правилам и вкладывают в наше воспитание кусочек своей души, стремясь передать нам все доброе и полезное.

Согласно пятой заповеди, в почитании нуждаются люди старшего поколения, имеющие жизненный опыт и способные дать нам ценный совет.

В сегодняшнем ритмичном мире большинство людей очень заняты собственным бытом и работой, поэтому очень мало времени остается на то, чтобы уделить внимание своим родителям. И это неправильно, так как таким поведением человек нарушает Пятую заповедь Божью, а значит, не может рассчитывать на счастливую и долгую земную жизнь.

Очень важно молиться за своих живых родителей. Делать это лучше в православном храме. Очень эффективной является простая молитва возле образа Блаженной Матроны Московской. Вначале необходимо поставить свечи за здравие родителей, а затем низко наклонится над образом.

После чего прошептать такие слова:

После этого нужно осенить себя крестным знамением и уйти из храма. Если нет возможности посещать церковь, то возносить молитвы за живых родителей можно в домашних условиях. Но для этого нужно приобрести несколько икон и организовать красный уголок. В доме должна быть икона Спасителя и Пресвятой Богородицы. Также дополнительно нужно иметь икону того Святого, к которому вы планируете обратиться с просьбой о здравии и благополучии родителей.

Сильная молитва о живых родителях к Господу Богу звучит так:

К сожалению, нам всем приходится хоронить своих родителей. Это событие всегда наполняет болью сердце. Но при этом нужно обязательно помнить о том, что дети должны обязательно молиться за усопших родителей, чтобы даровать успокоение их душ. Молиться за усопших родителей нужно в специальные дни. Они имеют название родительских.

Текст молитвы, которая должна читаться в такие дни звучит следующим образом:

Молитва детей за своих родителей очень важна, она придаст им силы и позволит наслаждаться жизнью долгие годы. Рекомендуется возносить молитву в храме или дома, но обязательно перед образом Святого.

Читайте так же:  Святой мученик мамант молитва

Особенно сильной считается молитва за здравие родителей, направленная Святому Николаю Чудотворцу.

В коротком варианте она звучит так:

Если кто-то один из родителей умер, то нужно обязательно читать молитву за упокой его души. Это нужно делать для того, чтобы, чтобы спасти душу умершего и вымолить у Бога милости на прощение всех ранее свершенных человеком прегрешений. Молитвенное прошение по усопшем родителе помогает спастись и детям, поскольку они во время молитвы настраиваются правильно. Такой настрой помогает отвлечься от ежедневной суеты, а, значит, защитится от зла. Молитва за упокой души усопшего родителя помогает принять случившееся и успокоиться. То есть, молясь, вам удастся быстрее успокоиться и вернуться к нормальному образу жизни.

Рекомендуется читать Псалтырь на протяжении первых 40 дней после смерти родителя. Это поможет получить душевное успокоение и вымолить прощение грехов для усопшего, что откроет ему путь в Царство Божье.

Дома в любое время можно молиться такими словами:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

В исламе мать и отец считаются главными людьми в жизни любого человека. Аллах вручил родителям ответственность за дарование новой жизни. В процессе воспитания родители переживают всегда большие трудности, поэтому дети обязаны им и должны обязательно молиться за здравие родителей и их долголетие.

Священной обязанностью каждого мусульманина является забота о родителях при жизни. Кроме того, правоверный должен вспоминать и о усопших родителях, молясь за прощение их грехов.

Мусульманская молитва о здоровье больных для большей эффективности должна читаться на арабском языке. Основной молитвой в исламе считается намаз, именно посредством такого моления обеспечивается связь человека с Аллахом.

Для того чтобы читать молитву о здоровье больных нужно обязательно совершить омовение. Только после этого разрешается обращаться к Создателю. Как правило, молитва о здоровье включается в утренний молитвенный процесс.

Текст молитвы на русском языке звучит следующим образом:

Правоверные обязаны молиться за грехи родителей.

Но чтобы это делать, нужно обязательно соблюдать следующие правила:

 • Соблюдать ритуальную чистоту. Перед молитвой направленной на очищение от грехов нужно обязательно совершить омовение.
 • Молиться нужно в чистом месте, которое ранее ничем не было осквернено.
 • Молиться нужно только в направлении мусульманской святыни Каабы.
 • Важно быть одетым в чистую одежду, очень важно, чтобы на ней не было никаких пятен. Нельзя, чтобы на одежде имелись остатки шерсти животных. Особенно грязными животными в исламе считаются собаки и свиньи.
 • Во время молитвы душа правоверного должна быть наполнена искренностью.
 • При совершении молитвы мусульманин не должен находиться в алкогольном опьянении или быть под воздействием наркотических средств.

Самая сильная молитва покаяние на арабском языке звучит следующим образом:

Перевод на русский язык звучит следующим образом:

Такая молитва обладает огромной силой. Она является универсальной, поэтому молитвенный текст применим и для того, чтобы помолится за прощение грехов родителей.

Каждому православному человеку необходимо ежедневно благодарить Всевышнего Господа за все блага, которые Он нам преподносит.

В любой благодарственной молитве мы воспеваем Богу бесконечную признательность. Как и любой человек рад слышать слово «спасибо» в свой адрес, так и для Всевышнего Господа немаловажно это слово.
Бог ежедневно не забывает одаривать нас здоровьем, едой, счастьем и прочими важными для существования благами. Однако многие люди напрочь забываются произносить благодарственную молитву за Его покровительство над ними.

Ни в коем случае не гневайтесь и не вините Господа, когда на вашей жизненной дороги случаются беды либо непреодолимые препятствия. Именно таким способом Всевышний намекает вам что в своей жизни вы идёте против Божьих Заповедей либо совершаете нехорошие поступки. Для того чтоб каждый человек задумался над содеянным Бог нам посылает испытания, которые мы должны преодолеть и при этом понять какие поступки не следует делать.

Если вы видите, что ваша жизнь кардинально поменялась причём не в лучшую сторону то, прекратите гневить Господа. Лучшим способом будет загладить свою вину пред Всевышним, ежедневное прочтение молитвы и благодарение за всё что у вас есть.

• за крепкое здоровье и за своё существование на нашей планете;
• за помощь и поддержку в любых сложных ситуациях;
• за все жизненные достижения;
• благодарить Всевышнего Господа надо и за все наказания, которые Он уготовил нам за наши проступки;
• ежедневно благодарите Бога за своих детей, внуков, родителей, родственников и друзей;
• так же говорите «спасибо» в молитве Богу за крышу над головой, за хорошую работу;
• благодарите Всевышнего за всё что у вас есть.

В нашем мире очень много благодарственных священных слов. Одними из самых сильных являются молитвы:

• Священные слова благодарности Матроне Московской помогают обрести в жизни благополучие и достаток, укрепить здоровье своё и близких людей.
• Если у вас в жизни и так всё хорошо и очень хочется за это сказать спасибо Всевышнему, можете обратиться к помощнику Господнему Николаю Чудотворцу.
• Попросите о помощи посодействовать своего Ангела – Хранителя.
Такое короткое, но весьма весовое слово «спасибо» следует говорить ежедневно Всевышнему Господу, и Его Святым Угодникам.

Мама – это самый важный человек в любой семье. Родители с самого малого возраста играют огромную роль в жизни ребёнка. Они учат малыша с уважением относиться к ним и ко всем людям. Не всегда сложные жизненные ситуации можно разрешить своими силами, иногда нам приходится обращаться за помощью к Всевышнему Господу. При любых неразрешимых проблемах конечно можно проговорить известные молитвенные слова из христианского молитвослова, однако более лучше будет если вы от чистой души проговорите слова, которые идут от сердца. Такие чистосердечные слова Господь обязательно услышит. Весьма большую силу в себе несут молитвенные слова, которые адресуются к самому дорогому вам человеку – маме.

 1. Выслушивать все наставления и просьбы родителей молча, не пререкаясь и не перебивая.
 2. Все отпрыски, даже те, которые занимают весомое положение в обществе, непременно обязаны стоять в тот момент, когда стоят их родители.
 3. Дети обязаны исполнять все просьбы мамы и папы.
 4. Не в коем разе не кричать и молниеносно отзываться на любой зов своих предков.
 5. Желания и обращения опекунов всегда старайтесь воспроизводить в действительность.
 6. Лёгкое и нежное отношение к родителям придаст вашей семье гармонию и слаженность.
 7. Не в коем случае не выполняйте просьбы опекунов с одолжением, ваши действия обязаны быть искренними.
 8. Возьмите во внимание, что перед Всевышним родители стоят относительно выше вас.
 9. Не следует сердиться на родителей.
 10. В отсутствии родительского благословения, не вздумайте свершать значимые дела.

Молитвенные слова о родителях обладают огромной силой и могут свершать истинные удивительные вещи.

Папа и мама обязаны являться для своих отпрысков одним целым. По этой причине прочитывать молитву следует за них обоих. В случае если кто – то из родителей мёртв, то вы должны молить Всевышнего иными молитвами. Каждый ребенок в независимости сколько ему лет, постоянно беспокоится о здоровье своих любимых мамы и папы. Каждый сын либо дочь должны знать слова молитвы о здоровье родителям и постоянно её прочитывать. С какими молитвенными словами любящие детки смогут обратиться к Всевышнему Богу?

Не забудьте произнести благодарственные слова Всевышнему Господу, за то, что он подарил вам таких хороших родителей. Помните, что, произнося молитвенные слова маме — вы с трепетом молите Всевышнего о её здравии.

Господь Иисусе Христе, Отпрыску Господний. Адресуюсь к тебе за здоровье отца с матерью. Смилуйся и подсоби им совладать с заболеваниями тяжелыми, да с болезнями не щадящими. Дай им мощи для моления святого и продли года существования на греховной Нашей планете. Да будет воля твоя. Аминь.

Святой Николай, с молитвой адресуюсь к тебе. Встань на защиту моих отца с матерью от потери здоровья, от бессилия и унижения. Подсоби им достичь до православия правильного и отвергни все тревоги от падения тленного. Вступись перед Всевышним Господом за них, и отреши от болезни отца с матерью моих. Да станет воля твоя. Аминь.

Непорочная Старица, Матрона Московская. Ты вылечиваешь слабых и славишь богомольных. Излечи отца с матерью моих от физических болезней, отреши от врагов и больных потугов. Встань на защиту моих родителей от людей свирепых, да от заболеваний грешных. О здоровье прошу, тебе благодарствую. Да станет так. Аминь.

О, Всевышний Бог, подсоби моей матери, унести долой все её беспокойства и ослабить все уныния. Сбереги её благое сердце от внутренних пыток и избавь от всех мучений. Отведи от моей матери все болезни, физические и душевные, излечи от всех заболеваний. Будь благосклонен, Господь, к моей матери, закрепи её верование в Тебя и даруй силы. Ради Мамы Твоей, Непорочной Девы Марии Богоматери, расслышь моления мои. Не покидай, Боже, мою мать в трагедиях и сложностях без Собственной защиты. Подай ей Собственное счастье и снизошли на нее безмерную благосклонность. Ты постоянно чуешь мольбы мои, исходящие от самой души. Мать – это самое бесценное, что имеется у меня. Умоляю Тебя, мой Всевышний Бог, о том, чтобы я постоянно была ей признательна за всё, что она совершает для меня.

В эти молитвенные слова вы можете внести изменения. Самое основное, что дополнительные слова исходили из глубины души.

Читайте так же:  Молитва на примирение подруг

В пятой заповеди Господь Бог говорит о том, что все отпрыски обязаны уважать своих опекунов. Это означает, что вы должны с любовью оберегать своих родителей. Не в коем случае не вздумайте обижать своими словами и действиями своих мам и пап. Вы должны быть им опорой и защитой в трудных ситуациях. В заповеди сказано, что неуважение к родителям является очень сильным грехом.

Так же любить и уважать следует своих крёстных родителей и приёмных родителей, которые одаривают вас заботой и постоянно возносят молитвы за вас к Всевышнему. Не забывайте чтить учителей, они учат вас жизни, житейским законам и вкладывают в наши сердца частичку своей души, стараясь в своих учениях научить нас хорошему и нужному.

Всегда прислушивайтесь к советам людей преклонного возраста в их словах вы поведаете мудрость прожитых лет.

В наше время люди постоянно заняты работой либо домашними занятиями и по этой причине дети не могут уделить должное внимание своим родителям — это является большим грехом.

Необходимо постоянно произносить молитвенные слова за своих живых опекунов. Придя в церковь обязательно поставьте свечи и молите о здравии своих мамы и папы. После того как вы помолились перекреститесь трижды и уходите из церкви. Если у вас нет времени либо по какой — то причине вы не можете сходить в храм, то возможно молиться за здравие живых родителей и в стенах дома. Вы можете приобрести в церковной лавке иконы святых и разместить их дома в красном углу. Расположитесь на против икон, отбросьте все мысли из головы и приступайтесь молится за родителей, моления должны быть искренними и идти от чистого сердца.

Конечно в нашей жизни не избежать такого горя, как хоронить своих родителей. От этого события всегда в душе остаётся тоска, пустота и печаль. Но помните, чтоб их души были спокойны обязательно детям, нужно молится за умерших опекунов. Молится в церкви либо дома за усопших родителей следует только в родительские дни.

«Всевышний, Иисусе Христе, Бог наш Всесокрушающий и Всевластный! Склоняюсь к Тебе со слезами на глазах и молю, услышь меня и подсоби мне. Успокой меня в горести моей после неизбежного расставания с моим опекуном. Адресуюсь к тебе с чистосердечной верой и надеждой на твою любовь. Извини согрешения моего опекуна и раскрой ему подход в Царствие Небесное. Не карай его постоянным наказанием, прости его и отреши от нескончаемых пыток. На Тебя Одного рассчитываю в горести и грусти собственной. Аминь».

Вера в Бога — это основа спасения души для каждого православного верующего. Искренняя молитва способна творить настоящие чудеса, но самое главное то, что она помогает человеку встать на праведный и истинный путь, который приведет его в Царство Божье, она способна воодушевить человека на добро и раскрыть его сердце. Церковь считает, что благодарность — это одно из наиважнейших христианских чувств. Благодарственные молитвы, направленные к Господу Богу, очень важны для каждого верующего человека. Следует понимать, что благодарить Всевышнего за помощь в делах нужно обязательно.

Благодарность, выраженная Господу Богу в молитве является лучиком света, который поможет изгнать из души обиду и злость, ненависть и отвращение. Благодаря Всевышнего человек утверждает, что он усвоил ниспосланные уроки и сделал правильные выводы.

Молитва Благодарности — это особая молитва, которая должна зародиться в сердце человека. Следует помнить, что если она будет произнесена правильно, то может кардинально изменить жизнь верующего. Ведь именно таким способом можно дать понять Господу, что вы смиренно принимаете все, что он дарует в реальной жизни. Вы благодарны ему не только за радости, но и за те испытания, которые он посылает вам. Церковь предлагает особый способ вознесение благодарения — это Благодарственный молебен Спасителю. Каждый верующий может заказать его в любом храме, но следует помнить, что присутствовать на такой службе нужно обязательно.

Каждый человек может по-своему возносить молитву благодарения к Богу или его Святым Помощникам. Строгих правил по этому поводу не существует. Но в силу разных характеров людей, некоторые верующие делают это легко, другие испытывают во время молитвы определенные затруднения.

Сложности с благодарственной молитвой у верующего возникают тогда, когда на жизненном пути возникают серьезные трудности и преграды. Но нужно помнить, что роптать на Бога, ни в какой ситуации нельзя, ведь испытания свыше нам посылаются не зря. Все преграды на жизненном пути возникают, когда Всевышний хочет показать человеку, что он ведет неугодный Божьему замыслу образ жизни. И это, прежде всего, может быть гибельным для самого человека. Поэтому, если вам кажется, что в вашей жизни все складывается не так как хотелось бы, просто молитесь и вознесите в молитвенном обращении к Богу свое благодарение.

Для верующего человека должно войти в привычку благодарить Бога за все, что происходит с ним в реальном мире, а именно:

 • В целом за возможность жить и чувствовать;
 • За движение вперед и возможность принимать решения в любой ситуации;
 • За победы и награды за труды;
 • За жизненные уроки и испытания, которые позволяют получить неоценимый опыт;
 • За все ценное для жизни: семью, детей, родителей, друзей, кров над головой, работу и даже любимых домашних животных.
Читайте так же:  Молитва Николаю Чудотворцу изменяющая судьбу распечатать

Благодарить Господа в любое время можно такими простыми молитвенными словами:

Особым уважением и почитанием пользуется у православных верующих Дева Мария, родившая Спасителя Милосердного и Справедливого Иисуса Христа. Пресвятая Богородица считается Утешительницей и помощницей всего рода людского и всегда слышит просящих и страждущих. Поэтому благодарственные молитвы очень часто возносятся к ней. Люди благодарят ее за ее милосердие и понимание. Такие молитвы рекомендуется читать до того, как обратится с просьбой к Пресвятой Богородицей. Как правило, с такой молитвой, чаще всего, к Деве Марии обращаются женщины.

Можно использовать следующий вариант благодарственной молитвы:

Слова благодарственной молитвы, обращенной к Пресвятой Богородице, лучше читать в утром в полном одиночестве перед иконой. Молитвенный текст рекомендуется повторять трижды.

Часто используются благодарственные молитвы, направленные к Ангелу Хранителю. Это бесплотные и бессмертные создания при рождении человека назначаются Богом. Ангел Хранитель всегда идет по жизни рядом с человеком, защищая его и предостерегая от неверных поступков и решений. Очень часто он спасает человека или оказывает помощь в самой безнадежной ситуации. Благодарность, выраженная в молитве, всегда помогает установить более тесный контакт со своим Ангелом Хранителем.

Ниже приведенную молитву нужно читать трижды в одиночестве в утренний час несколько раз в месяц:

Очень часто благодарственные молитвы читаются по определенному случаю. Допускается обращаться с ними к любому Святому, который имеет отношение к конкретной жизненной сфере.

К Святому Николаю Угоднику люди очень часто обращаются за помощью. Причем сфера влияния этого Святого обширна, он помогает исцелиться и поправить здоровье, обрести счастье в личной жизни и наладить отношения в семье, найти общий язык с коллегами и получить хорошую работу. Он совершает чудеса и разрешает самые собственные ситуации. Поэтому Святого Николая Чудотворца обязательно нужно благодарить за его благие дела. Важно читать такую благодарственную молитву, когда в жизни складывается все хорошо и жизнь наполнена спокойствием и теплом. Это поможет избежать жизненных испытаний и потерь в ближайший жизненный период.

Молитвенный текст, который приведен ниже, следует читать 12 раз перед иконой Святого Николая:

Когда человек тяжело болеет, то он обращается с молитвами об исцелении к Богу. Поэтому после выздоровления следует обязательно прочитать благодарственную молитву. Существует специальное молитвенное обращение от Святого Иоанна Крондштатского к Богу, которое рекомендуется читать после исцеления.

Существует и другая очень важная для каждого верующего молитва от Святого Иоанна Крондштатского, которая читается после избавления от искушений и вражды.

Текст ее звучит следующим образом:

Причащение — это очень важный обряд в православной церкви. Благодаря этому таинству верующий воссоединяется с Господом. После того как в соответствии со всеми церковными правилами обряд причащения будет проведен, обязательно читается благодарственная молитва.

Можно использовать различные молитвенные тексты, один из них звучит так:

«Благодарю Тебя, моего Господа, Всемилосердного и Всемогущего за то, что не отверг меня, грешника (грешницу), Раба (-у) Божьего(-ью) (собственное имя), а позволил мне приобщиться к Святыням Твоим. Благодарю Тебя Всевышний, что меня недостойного (недостойную) удостоил причаститься пречистыми Твоими и небесными Дарами.

Прошу, Владыку Человеколюбца, умершего ради нас живущих, и воскресшего впоследствии, даровавшего нам эти страшные, но и животворящие Таинства Божьи с целью благодеяния и освящение душ и тел людей, сделай, чтобы они помогли мне исцелить мою душу и тело. Чтобы они дали душевные силы отражать нападение всякого врага, чтобы наступило просвещение в сердце моем, и увидел я глазами праведный путь.

Чтобы они укрепили веру мою в Господа Всемогущего, чтобы наполнили мою жизнь мудростью и любовью нелицемерной. Чтобы таинства святые дали мне возможность бесконечно прославлять Твою благодать и Царство Твое. Чтобы, я Раб (-а) Божий (-ья) (собственное имя) был навеки сохраняемый ими и помнил безграничную милость твою и жил не только для себя, но для Всевышнего Владыки и Благодетеля.

Когда придет час уйти из реальной жизни в надежде на вечную жизнь, чтобы достиг я места покоя вечного на Небесах рядом с Тобой. Ибо признаю, Ты – истинная цель моего жизненного стремления и всех людей на земле. Воспеваю и благодарю Тебя, Господи. Аминь».

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость.

Собор святых Ангел и Архангел, со всеми небесными силами поет Тя, и глаголет: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне, осанна в вышних. Спаси мя, Иже еси в вышних Царю, спаси мя и освяти, Источниче освящения; от Тебе бо вся тварь укрепляема есть, Тебе безчисленнии вои трисвятую песнь поют. Тебе и аз недостойный, седящему во свете неприступнем, егоже ужасаются вся-ческая, молюся: ум мой просвети, сердце очисти, и устне отверзи, яко да достойно возмогу пети Тебе: Свят, Свят, Свят еси Господи, всегда, ныне, и присно и в безконечныя веки веков. Аминь.

Боже мой, благодарю Тебя, что Ты утвердил стопы мои на стезях Твоих, так что не уклонились шаги мои. Ты явил мне дивную милость Твою, Ты сохранил меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрыл меня от врагов души моей, которые окружают меня. Что воздам Господу за все благодеяния ко мне? Благословен буди, Господи, Боже мой, творящий чудеса един, и благословенно да будет святое имя Твое во веки, и славою Твоею да наполнится вся земля! Аминь.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте так же:  Молитва о здравии онкобольного

Основой спасения души каждого верующего христианина есть вера во Всевышнего. Сильная молитва Господу Богу творит настоящие чудеса в мире людей: она исцеляет, она помогает встать на правильный путь в жизни, помогает обрести счастье личное, оберегает от негативного влияния окружающих…

Истинная непоколебимая вера в Господа – творца всего живого на белом свете, еще ни одного православного верующего не подвела. Господь помогает всем: «Обратись и я тебя услышу!», — заповедовал Бог.

В современном обществе просматривается тенденция популяризации православной веры, церкви – храма Господнего и молитвы. Все больше молодых людей прибегают к молитве, как к спасательному кругу в сложной ситуации. Все больше людей стало посещать храмы, бывать на Богослужениях, ведь вера – неотъемлемая частичка души каждого человека. Праведной верой человек живет, а ней его сила.

История знает большое количество случаев, когда вера спасала человека.

Иисус Христос заповедовал: «Откройте свои сердца для чистой веры, детской, настоящей!», — тем самым он хотел сказать, что каждый человек в своей христианской жизни обязан вернуться к той вере, которая была в его сердце в детстве: бесхитростная, всепоглощающая, настоящая, и открыть свое сердце, свою душу для мира.

Грустно осознавать, но чем старше мы становимся, тем больше мы отдаляемся от чистой веры. Наши ожидания по жизни не оправдываются – мы тут же забываем о вере, лезвия предательства и обмана режут на мелкие клочья наши сердца и оставляют раны, которые не заживают до конца наших дней.

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

Вера – это непроницаемая прокладка между Господом и человеком. Ее терять нельзя даже в самых критичных ситуациях. Необходимо обратиться с молитвой к Богу и он услышит каждого. «Я Господь Ваш, я – целитель», — по приданию говорит Иисус.

Благодарственная молитва Господу Богу за помощь в делах не менее важна для православного христианина. Ведь когда обращаешься за помощью очень важно поблагодарить за оказанное содействие, иначе, больше помощи просто не видать.

«Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость».

За все, в своей жизни надо благодарить. Если случилась какая-либо хорошая или приятная ситуация – за это нужно поблагодарить. Если же случается горе, на жизненном пути – за него тоже нужно быть благодарным. Таким образом, Всевышний, показывает, что нельзя жить только приятными моментами, и в жизни испытывается все.

Если Вы потеряли работу, которая была привычной для Вас и отдав ей много лет – не расстраивайтесь! Это знак, что пора что-то менять в своей жизни. Не стоит гневаться и сердиться, что потеряли работу. Стоит поблагодарить Иисуса, за толчок к изменениям.

Переводя дух от потрясения и находясь в поисках новой работы или альтернативного занятия, помните, что молитва о работе Господу Богу или Божьим угодникам имеет огромную силу, и если ее применить, то поиски работы непременно закончатся положительным результатом.

Довольно большое количество людей в своей жизни сталкиваются с серьезной болезнью: своей, или своего близкого родственника. Самым большим спасением в исцелении хворающего человека является молитва о болящем Господу Богу. Она благодаря своему воздействию ставит на ноги и исцеляет даже безнадежно больных.

«О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь».

Обратившись с мольбой к Всевышнему, человек получает снисхождение Божией благодати, исцеление души и тела, указание верного и праведного пути в жизни. Нужно не стесняться и не бояться просить помощи у Господа Вседержителя, у ангелов – хранителей, у Божиих помощников и угодников.

Обращение в молитве к Владыке – не постыдно, не скверно. Лишь по пустякам не стоит беспокоить Всевышнего, ведь он и так оберегает каждого, кто идет по жизненному пути. Сквозь тернистые преграды, сквозь обиды, хвори душевные и физические мы познаем нашу жизнь, делаем ошибки и учимся на ним, а главный учитель жизни – Господь. Только Он укажет правильный путь заблудшему.

«В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения.

Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков.

Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь».

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Не стоит пренебрегать и посещением храма Господнего. Православный верующий обязан посещать церковь, ведь только там можно напитаться живородящей энергией, зарядиться новыми силами и смело дальше идти по жизни.

Благодарственная молитва родителям
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here