Молитва трем Святым отрокам ананию

На данной странице вы найдете детальное описание: молитва трем святым отрокам ананию - подобранную специально для Вас!

30 ДЕКАБРЯ — память Пророка Даниила и Трёх Отроков:
Анании, Азарии и Мисаила.

Тогда тии трие яко едиными усты пояху и благословляху и славляху Бога в пещи, глаголюще:

Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и препетый и превозносимый во веки, и благословенно Имя Славы Твоея Святое, и препетое и превозносимое во веки.

Благословен если во храме святыя Славы Твоея, и препетый и превозносимый во веки.

Благословен еси, Видяй бездны, Седяй на херувимех, и препетый и превозносимый во веки.

Благословен если на престоле Славы Царствия Твоего, и препетый и превозносимый во веки.

Благословен если на тверди небесней, и препетый и превозносимый во веки.

Благословите, вся дела Господня, Господа, пойте превозносите Его во веки.

Благословите, Ангели Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки

Благословите, небеса, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, воды вся, яже превыше небес, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, вся силы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, звезды нбесныя, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, всяк дождь и роса, Госпоода, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, вси дуси, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, огнь и вар, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, студь и зной, Господа, пойте и превозносите Его во веки

Благословите, росы и иней, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, нощи и дние, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, свет и тма, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, лед и мраз, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, сланы и снези, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, молния и облацы, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки.

Благословите, горы и холми, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, вся прозябающая на земли, Господа пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, источницы, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, моря и реки, Господа пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, кити и вся движущаяся в водах, Господа пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, вся птицы небесныя, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, зверие и вси скоти, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, сынове человечестии, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Да благословит Израиль Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, иерее Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, раби Господни, Господа, пойте и превлзносите Его во веки.

Благословите, дуси и души праведных, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, преподобнии и смирении сердцем, Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, Ананиа, Азариа и Мисаил, Господа, пойте и превозносите Его во веки: яко изъят ны от от ада и спасе ны от руки смерти, и избави ны от среды пещи и горяща пламене, и от среды огня избави ны.

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.

Благословите, вси чтущии Госпоода, Бога богов, пойте и исповедайтеся, яко в век милость Его.

М у́ченицы Твои́, Го́споди,/ во стра́даниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

В е́лия ве́ры чудесе́,/ в пеще́ре, я́ко в черто́зе ца́рском,/ святи́и седмь о́троцы пребы́ша,/ и умро́ша без тли,/ и по мно́зех вре́менех воста́ша, я́ко от сна,/ во увере́ние воскресе́ния всех челове́ков.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Б лагоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели, / Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя, / о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим: / ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше, // всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

М и́ра су́щая тле́нная презре́вше,/ и нетле́нныя да́ры прие́мше,/ уме́рше, кроме́ тле́ния пребы́ша./ Те́мже востаю́т по мно́гих ле́тех,/ все погре́бше лю́тых неве́рие,// я́же во хвале́нии днесь, ве́рнии, восхваля́юще, Христа́ воспои́м.

П росла́вивый на земли́ святы́я Твоя́ / пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́, / пресла́вным воста́нием отроко́в / показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́, / нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в, / и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти: // вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

О пречу́днии святи́и седмочи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на нас, любо́вию па́мять ва́шу чту́щих, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо в них исцели́те, скорбя́щия уте́шите; сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́, и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В е́лия ве́pы испpавле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и тpие́ о́тpоцы pа́довахуся,/ и пpоpо́к Дании́л льво́м па́стыpь я́ко о́вцам явля́шеся.// Тех моли́твами, Хpисте́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

П росвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище,/ зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая./ Львы укроти́л еси́, вве́ржен в ров;// сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, Дании́ле сла́вне.

Р укопи́саннаго о́браза не поче́тше,/ но неопи́санным существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии,/ в по́двизе огня́ просла́вистеся;/ среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бога призва́сте:/ ускори́, о Ще́дрый / и потщи́ся, я́ко ми́лостив в по́мощь на́шу,// я́ко мо́жеши хотя́й.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).


17 декабря по старому стилю / 30 декабря по новому стилю
среда

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р. Х.).
Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X).
Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского пресвитеров (1918); сщмчч. Петра Покровского и Иоанна Земляного пресвитеров (1937).

Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 62 зач., XI, 47 – XII, 1.

Тропарь пророка Даниила и трех отроков, глас 2:
Ве́лия ве́ры исправле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся,/ и проро́к Дании́л/ львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак трех отроков, глас 6:
Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше,/ но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии,/ в по́двизе огня́ просла́вистеся;/ среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще,/ Бо́га призва́сте:/ ускори́, о Ще́дрый!/ и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу,// я́ко мо́жеши хотя́й.

Кондак пророка Даниила, глас 3:
Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище,/ зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че сущая,/ львы укроти́л еси́, вве́ржен в ров.// Сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, Дании́ле сла́вне.

Святой пророк Даниил

Святой пророк Даниил и три святых отрока Анания, Азария и Мисаил. За 600 лет до Р. Х. Иерусалим был завоеван царем вавилонским; храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались они только овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу – дар прозорливости и истолкования снов.

Святой пророк Даниил, свято храня веру в Единого Бога и уповая на Его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона.

Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение – огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока – Анания, Азария и Мисаил – были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опалят стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26–90). Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному.

Три отрока в пещи огненной. Икона XV века Новгород.

При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись («Мене, Такел, Фарес»), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства.

При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, «потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно».

Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих – тяжкий плен вавилонский и разорение Иерусалима: «Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие» (Дан. 9, 18). Святому пророку, праведной жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Царства – Царства Господа нашего Иисуса Христа (Дан. 2, 44). Пророческое видение о семидесяти седминах (Дан. 9, 24–27) поведало миру знамения Первого и Второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий (Дан. 12, 1–12). Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария – царем Киром, который весьма его ценил, и объявил пленникам свободу.

Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского (память 9 июня) святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза.

Трем святым отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Святые отроки прославились мудростью при дворе вавилонского царя.

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.


Пророк Даниил и святые три отрока Анания, Азария и Мисаил — чудо в пещи огненной

За шестьсот лет до Рождества Христова Израиль был завоеван Вавилонским царством. Завоеватели обратили в рабство почти всех жителей страны. Среди пленников оказались и знатные отроки Даниил, Анания, Азария и Мисаил.
Их взял к своему двору вавилонский царь Навуходоносор. Юношей обучали халдейскому языку и различным наукам. Но они хранили память о родине, о преследуемых соплеменниках. По преданию, за это Господь даровал им мудрость, а Даниилу – дар прозорливости. Он истолковал сны царя Навуходоносора, предсказав гибель Вавилону и пришествие Спасителя. По преданию, именно Даниил убедил персидского царя Кира, завоевавшего Вавилон, освободить иудеев от рабства. В книге, носящей имя пророка и вошедшей в Библию, Даниил рассказал о чуде, произошедшем с его друзьями. Анания, Азария и Мисаил отказались поклониться идолу вавилонского бога Мардука. За это их ввергли в пылающую печь. Отроки продолжали молиться Единому Богу. И тогда явился Ангел Господень и охладил пламя, и отроки остались невредимы.

Пророк Даниил и святые три отрока Анания, Азария и Мисаил

При ис­тол­ко­ва­нии сна ца­ря На­ву­хо­до­но­со­ра про­рок Да­ни­ил воз­ве­стил о сме­ня­ю­щих друг дру­га цар­ствах и ве­ли­чии по­след­не­го Цар­ства – Цар­ства Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста (Дан.2:44). Про­ро­че­ское ви­де­ние о се­ми­де­ся­ти сед­ми­нах (Дан.9:24-27) по­ве­да­ло ми­ру зна­ме­ния Пер­во­го и Вто­ро­го при­ше­ствий Гос­по­да Иису­са Хри­ста и свя­зан­ных с ни­ми со­бы­тий (Дан.12:1-12). Свя­той Да­ни­ил хо­да­тай­ство­вал за свой на­род пе­ред пре­ем­ни­ком Да­рия – ца­рем Ки­ром, ко­то­рый весь­ма его це­нил, и объ­явил плен­ни­кам сво­бо­ду. Сам же Да­ни­ил и дру­зья его Ана­ния, Аза­рия и Ми­са­ил до­жи­ли до глу­бо­кой ста­ро­сти и скон­ча­лись в пле­ну. Со­глас­но же сви­де­тель­ству свя­ти­те­ля Ки­рил­ла Алек­сан­дрий­ско­го, свя­тые Ана­ния, Аза­рия и Ми­са­ил бы­ли обез­глав­ле­ны по по­ве­ле­нию пер­сид­ско­го ца­ря Кам­би­за.

Ве́лия ве́pы испpавле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и тpие́ о́тpоцы pа́довахуся,/ и пpоpо́к Дании́л льво́м па́стыpь я́ко о́вцам явля́шеся.// Тех моли́твами, Хpисте́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Велики веры свершения! В источнике пламени, как на воде отдохновения, святые три отрока радовались. И пророк Даниил львов пасущим, как овец, явился. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши!

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше,/ но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии,/ в по́двизе огня́ просла́вистеся,/ среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте:/ ускори́, о Ще́дрый,/ и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу,// я́ко мо́жеши хотя́й.

Перевод: Рукотворному образу не поклонившись, но Естеством Неописуемым защитившись, треблаженные, подвигом в огне вы прославились и, среди пламени нестерпимого стоя, Бога призывали: «Поспеши, о Сострадательный, и обратись к нам на помощь, как Милостивый, ибо что захочешь, Ты можешь совершить!»

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце,/ проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище,/ зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая./ Львы укроти́л еси́, вве́ржен в ров;// сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, Дании́ле сла́вне.

Перевод: Просвещенное Духом чистое твое сердце стало вместилищем яснейшего пророчества: ибо видишь ты далекое будущее, как настоящее. Львов укротил ты, брошенный в ров, потому мы почитаем тебя, пророк блаженный, Даниил, славный.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от чело­век во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Тропарь, глас 2:

Велия веры исправления*: во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся, и пророк Даниил львом пастырь яко овцам являшеся. Тех молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Кондак пророку, глас 3:

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище, зриши бо яко настоящая далече сущая: львы укротил еси, ввержен в ров. Сего ради тя почитаем пророче блаженнее, Данииле славнее.

Кондак отрокам, глас 6:

Рукописаннаго образа не почетшее, но неописанным существом защитившееся треблаженнии, в подвизе огня прославистеся, среде же пламене нестерпимаго стояще, Бога призвасте: ускори, о Щедрый, и потщися яко милостив в помощь нашу, яко можеши хотяй.

Величание пророку Даниилу

Величаем тя, пророче Божий Данииле, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Величание трем отрокам

Величаем вас, святии трие отроцы Анание, Азарие и Мисаиле, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

30 декабря — память Пророка Даниила и Трёх Отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Все молитвы .

Молитва о плохо обучающемся отроке

Господи Иисусе Христе Боже наш, вселивыйся в сердца двунадесяти Апостолов нелицемерно, благодатию Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных язык, и сих устне отверзый, и начаша глаголати иными языки: Сам Господи Иисусе Христе Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отроча сие (имя); и насади во ушеса сердца его Священныя Писания, яже рука Твоя пречистая на скрижалех начерта законоположнику Моисею, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Издавна пророку Науму молятся при начатии грамоты. “Пророк Наум наведет на ум”.

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Преподобному Сергию Радонежскому

В семилетнем возрасте Сергий (Варфоломей) был отдан в учение грамоте, но трудно давалось ему учение. Горячо, со слезами молился он, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял мольбе. Он послал ему Ангела в виде старца-инока, который благословил отрока и сказал: “Отныне Бог дает тебе, дитя мое, понимать то, что нужно. так что и других сможешь учить”.

О священная главо, Преподобне отче, преблаженне Авво Сергие великий! Не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не премолчи за ны ко Господу и не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных у Престола Вседержи-

О преподобне и богоносне отче наш Сергие! Воззри на нас (имена) милостивно и, к земли приверженных, возведи к высоте небесней. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси предстательством твоим всякий дар всем и коемуждо бла-гопотребен и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день Страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником: темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси: но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре, и не забуди якоже обещался еси, посещай чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне, и паче всего возжелал еси мирскаго мятежа уклонитися: мужески в пустыню вселился еси, и чада послушания в ней, плоды смирения возрастил еси. Тем быв Троице вселение, чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе с верою, исцеления всем подавал обильно, отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Святой Иоанн Кронштадтский — помощник в учебе и освоении знаний.

Православный веры поборниче, земли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния и жизни во Христе проповедниче. Божественных Тайн благоговейный служителю и дерзновенный о людех молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало и церкви нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и спасти души наша.

Днесь пастырь Кронштадтский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верных Христа Пастыреначальника, обетование давшаго: “Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей”.

Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, первоучителем Словенским

Святые братья Кирилл и Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги.

Яко Апостолом единонравнии и Словенских стран учитилие, Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите, вся языки Словенския утвердите в православии и единомыслии, умирити мир и спасти души наша.

Бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Братья Косма и Дамиан, родом из Асии, изучали врачебное искусство. Им молятся о просвещении разума к учению грамоты.

Трем святым отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу

Святые отроки прославились мудростью при дворе вавилонского царя.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Неофит показал в себе чудотворную силу, когда еще учился в школе.

Мученик Твой, Господи, Неофите во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзности. Того молитвами спаси души наша.

Далее читать молитву всем святым и бесплотным небесным силам (см. выше)

Мученик Твой, Господи Неофите, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

Звезда светлая явился еси непрелестная мирови, Солнца Христа возвещающи зарями твоими, страстотерпче Неофите, и прелесть погасил еси всю, нам же подавши свет, молися непрестанно о всех нас.

Величаем тя, страстотерпче святый Неофите, и чтем честная страдания твоя, иже за Христа претерпел еси.

За 600 лет до Р. X. Иерусалим был завоеван царем вавилонским; храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен.

Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались они только овощами и водой.

Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу — дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Даниил, свято храня веру в Единого Бога и уповая на Его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору.

Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона.

Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение — огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока — Анания, Азария и Мисаил — были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26 — 90). Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному.

При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись («Мене, Такел, Фарес»), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства.

При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, «потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно».

Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих — тяжкий плен вавилонский и разорение Иерусалима: «Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие» (Дан. 9, 18). Святому пророку, праведной жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Царства — Царства Господа нашего Иисуса Христа (Дан. 2, 44). Пророческое видение о семидесяти седминах (Дан. 9, 24 — 27) поведало миру знамения Первого и Второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий (Дан. 12, 1 — 12).

Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария — царем Киром, который весьма его ценил, и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза.

Святые Косма и Дамиан, братья по плоти, были родом из Азии 1 Отец их был язычник, мать же, по имени Феодотия – христианка. Пребывая по смерти своего мужа во вдовстве и проводя время в усерднейшем служении Христу, она всю свою жизнь посвятила на то, чтобы благоугодить Богу. И была она, как та вдовица, которую восхваляет Апостол: “Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь” (1Тим.5:5).

Живя богоугодно сама, она научила тому же и возлюбленных детей своих, Косму и Дамиана, ибо воспитала их в добром наставлении вере христианской и в изучении Божественных Писаний и наставила их на всякую добродетель. Придя в совершенный возраст и утвердившись в непорочной жизни, по закону Господню, Косма и Дамиан были как бы два светильника на земле, сияющие добрыми делами. Они получили от Бога дар исцелений и подавали здравие душам и телам, врачуя всякие болезни, исцеляя всякий недуг и всякую язву среди людей и изгоняя злых духов.

Они подавали помощь не только людям, но и скоту, и ни от кого ничего не брали за сие: ибо они делали все сие не ради прибытка, не для обогащения золотом и серебром, но ради Бога, желая через любовь к ближним выразить свою любовь к Нему. И не своей славы искали они этим врачевством среди людей, но славы Божией, и исцеляли недуги для прославления имени Господа, даровавшего им такую силу врачевания. Они избавляли от болезней не столько травами, сколько именем Господним, без платы и награды, даром, во исполнении Христовой заповеди: “даром получили, даром давайте” (Мф.10:8) 2 . Посему они и получили от верующих наименование безмездных врачей и бессребреников. Пройдя так добродетельно поприще своей жизни, они мирно и благочестно скончались. Они прославились многими чудесами не только в течение своей жизни, но и по смерти, и суть теплые предстатели и добрые целители наших болезней, душевных и телесных.

О нестяжательности их и безмездном врачевании есть такое сказание:

Некоторая женщина, по имени Палладия, в течении многих лет лежала на одре болезни и не получала никакой помощи от различных врачей. Услыхав о святых Косме и Дамиане, что они исцеляют всякие болезни, она послала к ним с просьбою, чтобы они посетили ее пред смертию. Святые, вняв сей просьбе, пошли в дом ее, и тотчас эта женщина, по вере своей, получила исцеление чрез пришествие к ней святых врачей и встала здоровою, славя Бога за дарование Своим рабам таковой благодати исцелений.

Из благодарности к своим врачам за сие благодеяние, она хотела сделать им подарок. Но они не брали ничего, никогда и ни от кого, ибо не продавали благодати, которую имели от Бога. Женщина вознамерилась умолить, по крайней мере, одного из них, чтобы принял от нее самый малый дар; взяв три яйца, она пришла тайно к святому Дамиану и заклинала его Богом, чтобы он взял от нее эти три яйца во имя Святой Троицы. Дамиан, слыша имя Триединого Бога, взял от женщины этот малый дар, ради той великой клятвы, которою она закляла его. Святый Косма, узнав потом об этом, очень опечалился и пред своею кончиною сделал завещание, чтобы не погребали Дамиана возле него, ибо он нарушил заповедь Господню и принял от женщины награду за исцеление.

Святый Косма почил о Господе, а с течением времени пришел час кончины и Дамиана, и он преставился от временной жизни к вечной.

Люди были в затруднении – где погребать Дамиана, ибо знали о завещании святого Космы и не смели положить возле него брата его.

В то время как они недоумевали, внезапно пришел верблюд, который был прежде бесноватым и получил исцеление от святых. Он проговорил человеческим голосом, чтобы не сомневались положить Дамиана близ Космы, так как он взял от женщины три яйца не ради награды, но ради имени Божия.

Таким образом, честные мощи их были положены вместе, в так называемом Феремане 3 .

Читайте также – Рассказ Марии

Был в том месте другой муж, по имени Малх. Он жил близ храма святых врачей, Космы и Дамиана, в Феремане. Намереваясь отправиться в далекий путь, он повел свою жену к храму и сказал ей:

– Вот я ухожу в далекий путь, тебя же вручаю под защиту Космы и Дамиану: оставайся дома, пока не пришлю тебе условленный знак о себе, который ты признаешь за мой. И если Бог восхощет, то пришлю тебе этот знак и возьму тебя к себе.

Поручив таким образом жену свою святым, Малх отправился в путь. По прошествии нескольких дней, Диавол принял образ некоторого знакомого человека и, придя к жене Малха, показал ей тот знак, на который указывал ей муж, говоря: “пришлю тебе знак и возьму тебя к себе”.

Показывая ей сей знак, Диавол велел идти за ним к мужу.

– Меня, – сказал он, – прислал твой муж за тобою, чтобы привести тебя к нему.

– Знак этот я знаю, но идти не хочу, ибо я поручена святым бессребреникам Косме и Дамиану; и если хочешь, чтобы я пошла с тобой к мужу, то пойдем со мною ко храму святых, возьмись за край алтаря и поклянись мне, что не причинишь мне на пути никакого зла.

Диавол дал такое обещание и, подойдя с нею к храму, взялся за край алтаря и клялся, говоря:

– Клянусь силами Космы и Дамиана, – не причиню дорогою тебе зла, но приведу тебя к мужу твоему.

Женщина, услышав клятву, поверила лживому бесу, бывшему в образе знакомого человека, и пошла за ним в путь. Обольститель же, взяв ее, завел в место пустое и непроходимое и хотел оскорбить ее там и убить. Она, видя себя в крайнем бедствии, возвела очи к небу и возопила из глубины сердца к Богу, говоря:

– Боже, по молитвам святых твоих, Космы и Дамиана, помоги мне и поспеши избавить меня из рук сего убийцы!

И тотчас явились скорые помощники, святые бессребреники, Косма и Дамиан. Диавол, увидев их, оставил женщину и бежал; поднявшись на высокий берег, он низринулся в пропасть и исчез, а святые, взяв женщину, привели в дом ее.

Женщина, кланяясь им, говорила:

– Благодарю вас, господа мои, что избавили меня от горькой погибели. Умоляю вас, – скажите мне, кто вы, чтобы мне знать, кому воздавать благодарность до конца жизни моей.

– Мы – рабы Христовы, Косма и Дамиан, которым поручил тебя твой муж пред отправлением в путь, потому мы и поспешили к тебе на помощь и избавили тебя, по благодати Божией, от Диавола.

Слыша это, женщина упала на землю от страха и радости, святые же стали невидимы. И восклицала женщина, восхваляя и благодаря Бога и святых рабов Его, Косму и Дамиана. Придя в храм, она припадала со слезами к иконе святых и рассказала всем о том, что было, – как Господь явил к ней милость по молитвам Своих угодников. Молилась же она такими словами:

– Боже отцов наших, Авраама, Исаака, Иакова и семени их праведного! Ты угасил огненную печь для трех отроков 4 , Ты помог рабе Твоей Фекле на позорище 5 ; благодарю Тебя, что избавил и меня грешную от диавольской сети чрез угодивших Тебе Косму и Дамиана. Покланяюсь Тебе, творящему дивные и преславные чудеса, и славлю Тебя, Отца, Сына и Святого Духа, во веки. Аминь.

1 Азия, иначе Асия – это наименование употреблялось в древности не в одинаковом смысле. Первоначально оно означало небольшую, обильную возами, болотистую равнину в Лидии, т.е. средину западной части нынешнего малоазийского полуострова, на восточном берегу Эгейского моря. Римляне делили упомянутый полуостров на две приблизительно равные, части: одну, северо-восточную, лежащую при Черном море называли Понтом, другую, юго-западную, называли собственно Асией; каждая часть делилась на несколько (не всегда одинаковое число) провинций; по утверждении христианства, каждая из последних делилась, в свою очередь, в церковном отношении, на несколько епископий (еще в Апокалипсисе упоминается о 7 Асийских церквах – гл.1, ст.4, 11). С течением времени наименование Азии стали прилагать ко всему нынешнему малоазийскому полуострову, наконец – ко всей вообще части света, лежащей на востоке от нашей Европы, на одном с нею материке.

2 Слово туне и означает даром, без платы.

3 Фереман находился в Месопотамии на два дня пути от Амида (по-турецки называемый Диар-Бекира, в верховьях р.Тигра) и был разрушен Турками при первых завоевания их; при этом мощи свв. Космы и Дамиана перенесены были в Амид, где почивают и доныне.

4 Здесь разумеются три еврейских отрока – Анания, Азария и Мисаил. Находясь в Вавилонском плену, они отказывались воздать поклонение сооруженному Навуходоносором золотому истукану, были ввергнуты за это, по приказанию царя, в сильно разожженную печь, но чудесно, по милости Божией, остались в ней невредимыми, даже – со всеми одеждами (Дан.3)

5 Здесь, вероятно разумеется св. равноапостольная Фекла. Память ее празднуется 24 сентября.

Читайте также:

Молитва трем Святым отрокам ананию
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва о покаянии православная

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here