Молитвы часа шестого

На данной странице вы найдете детальное описание: молитвы часа шестого - подобранную специально для Вас!

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва, и ны́не: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Тропари сия, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва: Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исцели́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

И ны́не: Моли́твами, Го́споди, / всех святы́х и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам, / и поми́луй нас, я́ко Еди́н щедр.

Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Посем поклоны великия три, глаголюще в них на коемждо поклоне молитву преподобнаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

И молитву Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И аще убо Бог Госпо́дь пето есть, изобразительная глаголем зде. Аще же Аллилу́иа, глаголи я по девятом часе. А девятый час по шестом начинается сице: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды: И псалмы, и прочая.

Отношение его к бдению
Уже с хвалитных, т. е. с последней части утрени, бдение ослабляет свою торжественность, переходя сначала в тихое и медленное пение великого славословия, а затем в длинный ряд ектенийных прошений; лития после утрени с наполняющим ее чтением в этом отношении стоит еще ступенью ниже, а 1-й час, совершенно лишенный пения, — еще ниже. Та и другой даже выносятся из храма. Тихая молитва ласкает и освежает теперь душу, утомленную продолжительным восторгом праздничных песней.

Отношение его к утрене
Падая на самый рассвет (1-й восточный час = 7 ч. у нас в равноденствие), первый час находится в таком же отношении к утрене, в каком девятый находится к вечерне: тот и другой, совпадая по времени, отчасти и по содержанию, с этими важнейшими суточными службами, имеют в то же время каждый свою мысль (идею) и не повторяют из тех служб ни одной песни или молитвы.

Ркп. Моск. Син. б. 678/386, л. 14 об.
Коптская и Абиссинская церкви, заключающие в других службах столько сходного с нашими, не имеют 1 часа, но вторая на службе, аналогичной нашей утрене, имеет молитву, довольно близкую к «Христе, Свете истинный» (Тураев Б. Часослов ефиопской церкви, 13). — В Римско-католической церкви 1-й час значительно разнится от других по строю и длиннее их. В обычное начало вставляется Верую;гимн приглашает на заре (Jam lucis orto s >

Груз. ркп. Иерус. уст. не упоминает о 1-м часе после бдения, замечая после литии: «и так заканчиваем все»; так и древн, греч. — после литии «и бывает совершенный отпуст»; по поздн. греч, «и тотчас (после литии) 1-й час и оглашение и бывает совершенный отпуст». Слав. ркп. указывают 1-й час после литии, замечая, что после «Честнейшую» «и рекут вси: Именем Господним благослови отче. Иерей: Молитвами св. отец наших. И рекут молитву: Христе Свете истинный. Господи помилуй 3, И бывает совершенный отпуст». «Взбранной воеводе» нигде не указано, но один устав назначает этот кондак на часах в аллилуйную субботу после Со святыми упокой на Слава и ныне.

Читайте так же:  Молитва от тоски по любимому мужчине

1-й час в воскресенье
Воскресный час первый отличается от будничных только тропарями и кондаком. Как и на других часах, на 1 часе в воскресенье полагается тропарь воскресный, Слава святого, И ныне Богородичен часа, а кондак только воскресный, так как двух кондаков на часе никогда не полагается, а чередоваться воскресному кондаку с кондаком будничным нельзя: он может чередоваться только с праздничным кондаком, начиная от славословного (см. гл. 5 Тип.). Если два святых в воскресенье, то разумеется (чего, впрочем, Типикон не предусматривает, а только Общая Минея), что их тропари чередуются на Славе.

По старым уставам
Греч. ркп. Иерус. устава молчат об этом предмете. Слав. ркп. XIV в.: «по Отче наш ипакои воскресный настоящаго гласа; аще будет кондак во уставе Святаго, то зде глаголем кондак Святаго, ипакои же воскресен не глаголется» (Ркп. Моск. Син. б. № 328/383, л. 10). Поздн. ркп. молчат. Старообр. уст. о тропарях, как наш: «кондак св., аще имать; аще ли ни, то глаголем кондак Б-це, гл. 6, Заступнице (Предстательство) христианом вместо ипакоя гласу. такоже и на всех часех глаголем кондак». На практике у старообрядцев по нашему уставу, только воскресный кондак чередуется и с шестеричным.

Содержание часа
6-й час посвящен воспоминанию самого распятия Христова (по «Учительному известию» Служебника — обстоятельств его от несения Креста до помрачения солнца).

Диаковский Е. Последование часов и изобр., 123—137. В коптском и эфиопском (абиссинском) Часословах 6-й час имеет псалмы 53, 56, 62, 66, 69, 83—86, 90, 92; тропарь и Богородичен после псалмов наши, но на Славе еще тропарь, просящий у Распятого умертвить страсти и обратить ум от страстей к заповедям; тропари по Трисвятом наши, но Богородичен только «Препрославлена еси»; заключительная молитва благодарит за достижение столь знаменательного часа и просит об умерщвлении страстей, добродетельной жизни и неосуждении на Страшном Суде (Еп. Порфирий. Вероучение, богослужение. коптов, 64—65. Тураев Б. Часосл, ефиоп. ц., 55—61). На римско-католическом 6-м часе гимн просит могущественного Правителя (Rector), истинного Бога, устрояющего смену вещей, подателя света и огня, угасить пламя раздоров, устранить вредный жар, дать телу здоровье и сердцу мир; в качестве псалмов три отдела 118 псалма: ст. 81—96,97—112,113-128, антифон пред ними обычно в воскресенье — аллилуиа, в будни — «Помози ми» (ст. 117).

Чтец: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя, и крепцыи взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, oт веши во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится: oбаче очима Твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его; долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Тропарь дня

(О чтении тропарей на часах см. выше в последовании 9-го часа)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, Ты Иже от Тебе рождшагося моли, Богородице Дево: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки; не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасати Mогий, Иже и страдати о нас изволивый.

[Если Великий пост — настоящий тропарь, глас 2:

Иже в шестый день же и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас.

Стих 1: Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего.

Стих 2: Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, Ты Иже от Тебе рождшагося моли, Богородице Дево: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки; не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасати Mогий, Иже и страдати о нас изволивый.]

Скоро да предварят ны щедроты Твоя Господи, яко обнищахом зело; помози нам, Боже Спасе наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наша, имене ради Твоего.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и по веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Кондак праздника

(О чтении кондаков на часах см. выше в последовании 9-го часа)

[Если Великий пост — тропари, глас 2:

Спасение соделал еси посреде земли, Христе Боже, на Кресте пречистеи руце Твои распростерл еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава тебе.

Читайте так же:  Можно ли вернуть мужа в семью молитвами

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши, яже создал еси, от работы вражия; тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

В понедельник, вторник и четверг — Богородичен:

Милосердия сущия источник, милости сподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившия, яви яко присно силу Твою; на Тя бо уповающе, радуйся вопием Ти, якоже иногда Гавриил, безплотных архистратиг.

В среду и пятницу — Крестобогородичен:

Препрославлена еси, Богородице Дево, поем Тя; Крестом бо Сына Твоего низложися ад, и смерть умертвися, умерщвленнии востахом, и живота сподобихомся, рай восприяхом древнее наслаждение. Тем благодаряще, славословим яко державного Христа Бога нашего, и единого Милостиваго.]

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним, благослови отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Молитва св. Василия Великого

Боже и Господи сил и всея твари Содетелю, Иже за милосердие безприкладныя милости Твоея Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низпославый на спасение рода нашего, и честным Его Крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начала и власти тьмы; Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас грешных благодарственныя сия и молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго прегрешения, и всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия; но любовию Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе непреступнаго и присносущнаго зряще Cвета, непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

И́же в шесты́й день же и час, / на кресте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раздери́, / Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Слава, и ныне, Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Христе́ Бо́же, / на Кресте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, / собира́я вся язы́ки, зову́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: Пречи́стому о́бразу Твоему́ покланя́емся Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спасти́ мiр.

Читайте так же:  Православные сильные молитвы от порчи

И ны́не: Милосе́рдия су́щи исто́чник, / ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, / при́зри на лю́ди согреши́вшия, / яви́ я́ко при́сно си́лу Твою: / на Тя бо упова́юще, ра́дуйся вопие́м Ти, / я́коже иногда́ Гаврии́л безпло́тных архистрати́г.

Препросла́влена еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя, / Кресто́м бо Сы́на Твоего́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии воста́хом, и живота́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Христа́ Бо́га на́шего, / и еди́наго Многоми́лостиваго.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Приидите, поклонимся: трижды.

Боже, во Имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя и крепцыи взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми, и Господь заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды. Господи, помилуй, трижды. И тропарь дне.

Аще же Аллилуиа, сей тропарь, глас 2:

Иже в шестый день же и час, на кресте Пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас.

Стих 1: Внуши Боже молитву мою, и не презри моления моего.

Стих 2: Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя.

К сим же стихом припеваем: Иже в шестый день: весь до конца, и покланяемся по единожды.

Слава, и ныне, Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи нашя, Ты Иже от Тебе Рождшагося моли, Богородице Дево: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки: не презри грешных мольбы, Всечистая, яко Милостив есть и спасти Могий, Иже и страдати о нас изволивый.

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело: помози нам, Боже Спасе наш, славы ради Имене Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи нашя, Имене ради Твоего.

Трисвятое. По Отче наш: кондак праздника или святаго.

Аще аллилуиа, глаголем сия тропари, глас 2:

Спасение соделал еси посреде земли, Христе Боже, на Кресте Пречистеи Руце Твои простерл еси, собирая вся языки, зовущыя: Господи, слава Тебе.

Слава: Пречистому Образу Твоему покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши, яже создал еси, от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, Пришедый спасти мiр.

И ныне: Милосердия сущи Источник, милости сподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившыя, яви яко присно силу Твою: на Тя бо уповающе, радуйся, вопием Ти, якоже иногда Гавриил, безплотных Архистратиг.

Сей глаголется в понедельник, во вторник и в четверток, подчиненный же глаголется в среду и пяток вместо: Милосердия сущи: Глас 2.

Крестобогородичен: Препрославлена еси, Богородице Дево, поем Тя: Крестом бо Сына Твоего низложися ад, и смерть умертвися, умерщвленнии востахом, и живота сподобихомся, рай восприяхом, древнее наслаждение. Тем благодаряще, славословим, яко Державнаго Христа Бога нашего, и Единаго Многомилостиваго.

Читайте так же:  Молитва от должника

Молитвами святых отец наших:

И молитву великаго Василиа:

Боже и Господи сил, и всея твари Содетелю, Иже за милосердие безприкладныя милости Твоея, Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Низпославый на спасение рода нашего, и честным Его Крестом рукописание грех наших Растерзавый, и Победивый Тем начала и власти тьмы: Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас, грешных, благодарственныя сия и молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго прегрешения, и всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашя, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовию Твоею уязви душы нашя: да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе Неприступнаго и Присносущнаго зряще Света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

И аще убо Бог Господь пето есть, изобразительная глаголем зде.

Аще же Аллилуиа, глаголи я по девятом часе.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Чтец: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя, и крепцыи взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, oт веши во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится: oбаче очима Твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его; долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Читайте так же:  Молитва ночная Ангелу

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

(О чтении тропарей на часах см. выше в последовании 9-го часа)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, Ты Иже от Тебе рождшагося моли, Богородице Дево: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки; не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасати Mогий, Иже и страдати о нас изволивый.

[Если Великий пост — настоящий тропарь, глас 2:

Иже в шестый день же и час на кресте пригвождей в раи дерзновенный Адамов грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас.

Стих 1: Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего.

Стих 2: Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, Ты Иже от Тебе рождшагося моли, Богородице Дево: много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки; не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть, и спасати Mогий, Иже и страдати о нас изволивый.]

Скоро да предварят ны щедроты Твоя Господи, яко обнищахом зело; помози нам, Боже Спасе наш, славы ради имене Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наша, имене ради Твоего.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и по веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

(О чтении кондаков на часах см. выше в последовании 9-го часа)

[Если Великий пост — тропари, глас 2:

Спасение соделал еси посреде земли, Христе Боже, на Кресте пречистеи руце Твои распростерл еси, собирая вся языки, зовущия: Господи, слава тебе.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже, волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши, яже создал еси, от работы вражия; тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

В понедельник, вторник и четверг — Богородичен:

Милосердия сущия источник, милости сподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившия, яви яко присно силу Твою; на Тя бо уповающе, радуйся вопием Ти, якоже иногда Гавриил, безплотных архистратиг.

В среду и пятницу — Крестобогородичен:

Препрославлена еси, Богородице Дево, поем Тя; Крестом бо Сына Твоего низложися ад, и смерть умертвися, умерщвленнии востахом, и живота сподобихомся, рай восприяхом древнее наслаждение. Тем благодаряще, славословим яко державного Христа Бога нашего, и единого Милостиваго.]

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним, благослови отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Молитва св. Василия Великого

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Боже и Господи сил и всея твари Содетелю, Иже за милосердие безприкладныя милости Твоея Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низпославый на спасение рода нашего, и честным Его Крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начала и власти тьмы; Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас грешных благодарственныя сия и молебныя молитвы, и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго прегрешения, и всех озлобити нас ищущих, видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия; но любовию Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе непреступнаго и присносущнаго зряще Cвета, непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы часа шестого
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here